Banner Collegium Polonicum

Dyskusja panelowa “Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe” otwiera obchody 30-lecia Collegium Polonicum

Dyskusja panelowa na temat transgranicznej nauki „Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe” otworzyła obchody 30-lecia Collegium Polonicum. Dr Krzysztof Wojciechowski rozpoczynając spotkanie podkreślił: „Bliska współpraca transgraniczna jest znacznie trudniejsza niż klasyczna wymiana akademicka. Tym niemniej można ją określić jako serce politycznej współpracy w Europie”. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaznaczyła, że partnerstwo z Viadriną jest bardzo ważnym czynnikiem międzynarodowego profilu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a współpraca transgraniczna będzie nadal przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu badana i rozwijana. „Uniwersytet zdaje sobie sprawę z zagrożeń jakie wiążą się z Europą i granicami w przyszłości, ale zrobi wszystko, aby je zneutralizować” – dodała rektor Kaniewska.

DSC_5461a-600 ©Adam Czerneńko

Prof. dr Julia von Blumenthal, prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą podkreśliła znaczenie Collegium Polonicum „Collegium Polonicum to wyjątkowe miejsce do studiowania i prowadzenia badań ponad granicami. Ilekroć przyjeżdżam do Collegium Polonicum - co niestety nie było możliwe w ostatnich miesiącach – widzę  jak ważne jest, zwłaszcza w tych trudnych czasach, istnienie tego miejsca i dostosowywanie naszej pracy do zmieniających się okoliczności. Ohne Grenzen, bez granic, to nie tylko motto dwumiasta, to także motto naszej pracy”.

W dyskusji panelowej udział wzięli naukowcy od lat zajmujący się badaniami dotyczącymi współpracy transgranicznej: prof. Hynek Böhm, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Czechy, Uniwersytet Opolski, prof. Dorte Jagetic Andersen, Uniwersytet Południowej Danii oraz Gyula Ocskay, dyrektor Instytutu European Institute of Cross-Border Studies, Budapeszt, Węgry.

Eksperci byli dosyć jednomyślni w kwestii współpracy transgranicznej, gdyż bez niej trudno wyobrazić sobie kontynuowanie projektu europejskiego, a bez otwartych granic nie ma możliwości istnienia Unii Europejskiej w kształcie, w którym ona istnieje dzisiaj. I mimo zauważanych olbrzymich kłopotów patrzą w przyszłość jednak dosyć optymistycznie. Dziedzictwo 30 lat, kontakty, więzy, instytucje które powstały w tym czasie procentują w okresie, w którym granice poddane są presji.

Prof. Jarosław Jańczak, który moderował debatę podsumowuje dyskusję: „30 lat istnienia Collegium Polonicum to jednocześnie symbol trwającego również 30 lat procesu budowania współpracy transgranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, a więc po roku 1989. To są trzy dekady, okresy sukcesów jak i również problemów. Warto zwrócić uwagę, że okolice roku 2004 to najbardziej intensywna współpraca transgraniczna szczególnie w obszarze edukacji i kooperacji akademickiej. Ostatnie lata to m.in. kryzys migracyjny oraz pandemia, które doprowadziły do czegoś, co nazywamy re-borderingiem, a więc tendencją do zamykania albo ponownego zamykania granic. Jednak współpraca transgraniczna i otwarte granice to kluczowe elementy procesów integracyjnych w Europie, powinniśmy oczekiwać ponownej dynamizacji w obydwu kwestiach”.

Program strony jubileuszowej z programem: www.cp.edu.pl/30lat