Banner Collegium Polonicum

Przez Viadrinę do polskiej kancelarii prawnej – warsztat pracy, języki obce, prawo europejskie i live-work balance

W czwartek, 24 lutego 2022 r. studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie na Odrą (EUV) kolejny mieli okazję udziału w piątym już spotkaniu z cyklu „Z perspektywy absolwenta” (#WPiA UAM).

Tym razem gościem spotkania była mec. Anna Piotrowska, LL.M. radca prawny, absolwentka wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych. Pani Mecenas opowiedziała studentom o swojej ścieżce edukacji, począwszy od studiów na WPiA UAM oraz na Viadrinie, przez Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych w Poznaniu oraz karierze zawodowej, w tym aplikacji radcowskiej i aktualnej pracy w poznańskim biurze polskiej kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions, z którą współpracuje od pierwszych lat jej funkcjonowania na rynku.

Studenci mieli okazję usłyszeć nie tylko o samych warunkach pracy zawodowej na przykładzie konkretnej kancelarii prawnej, w tym także o strukturze takich SSW Pragmatic Solutions podmiotów świadczących profesjonalne usługi doradztwa prawnego w Polsce. Pani Mecenas przybliżyła uczestnikom spotkania, jak wyglądają jej codzienne zadania związane z doradztwem dla branży surowcowej i energetycznej, obejmującej m.in. prawo geologiczne. Zwróciła przy tym uwagę na znaczenie pracy zespołowej, w tym umiejętność wzajemnego wspierania się członków zespołu działającego w danym obszarze doradztwa.

Wspominając lata edukacji prawniczej na UAM i Viadrinie nasz gość podkreślił, jak istotne jest uzyskanie kompetencji językowych (lingwistycznych) w postaci nie tylko samej biernej znajomości języka fachowego, ale przede wszystkim umiejętności formułowania w nim wystąpień pisemnych czy ustnych. Realizacja wymagającego programu studiów obejmującego równoległe zajęcia z prawa niemieckiego oraz polskiego dostarczyły jej również szczególnie wartościowych narzędzi prawniczego warsztatu, których połączenie daje przyszłym absolwentom wspólnych studiów znaczącą przewagę nad absolwentami klasycznych studiów prawniczych. Takie kompetencje są zdaniem naszego gościa szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Jako studentka wspólnych polsko-niemieckich studiów mec. Piotrowska skorzystała m.in. z oferty nauki języka francuskiego, którego znajomość mogła następnie wykorzystać biorąc udział w programie Erasmus na Uniwersytecie w Rennes we Francji. Zainteresowanie językiem francuskim wiązała z poszukiwaniem wiedzy o prawie europejskim, które miała okazje dogłębnie poznać studiując ten przedmiot jeszcze w okresie przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Do aktywności w formie wyjazdów na wymiany studenckie i zdobywania doświadczenia zagranicą zachęciła również naszych studentów. Pozwala to jej zdaniem nie tylko poszerzyć horyzonty samej wiedzy prawniczej, ale także nawiązać relacje z koleżankami i kolegami spoza własnej uczelni. A to może następnie pomóc w budowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej. Spotkanie było okazją do wymiany liczny doświadczeń z okresu studiów w Słubicach oraz Frankfurcie nad Odrą, gdzie w wyjątkowym dwujęzycznym środowisku akademickim rozwinął się swoisty dialekt uniwersytecki określany jako „viadrinisch”.

Studenci zadawali gościowi pytania dotyczące wyborów dokonywanych w trakcie studiów, w tym aplikacji prawniczej. Pytali także o ścieżkę zawodową, której bieg po ukończeniu studiów mogą rozpocząć zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Pani Mecenas wskazywała na możliwość realizacji bogatej oferty praktyk studenckich, także w ramach struktur kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Pozwalają one studentowi na pierwszy kontakt z warsztatem pracy prawnika, stwarzając jednocześnie szansę poznania obszarów prawa istotnych dla obsługi podmiotów obsługiwanych w kancelarii.

Rozmaite szanse, ale i wymagania, jakie stawia przed studentem prawa perspektywa rozwoju kariery zawodowej, omawiane były podczas spotkania również z perspektywy podejścia polegającego na poszukiwaniu równowagi między życiem prywatnym a pracą ujmowanego w popularnej formule work-life balance. Mec. Piotrowska będąc mamą trójki chłopców wskazała na możliwości elastycznego kształtowania relacji pracownik-pracodawca dostępne coraz powszechniej na rynku pracy dla młodych prawników. Jednocześnie wspominała, że poza pracą uprawia biegi długodystansowe, wyprawy wysokogórskie oraz podróże z plecakiem. Motywacja do realizacji poszczególnych zadań i wyzwań, systematyczność i organizacja pracy z zachowaniem jej „higieny” nie przyszły przy tym naszemu gościowi od razu, a były efektem wielu lat doświadczeń. Podkreśliła, że w godzeniu obowiązków prywatnych z zawodowymi pomagają jej niewątpliwie nawyki, które miała okazję przynajmniej częściowo wyrobić sobie już w trakcie studiów.

Spotkania z cyklu „Z perspektywy absolwenta” nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem. Szczególnie w czasach pandemii dzięki wykorzystaniu formuły on-line umożliwiają zainteresowanym studentom wgląd w perspektywy, jakie zapewniają polsko-niemieckie studia prawnicze realizowane w Słubicach oraz we Frankfurcie nad Odrą.

Link do zapisu wideo spotkania na MS Teams znajduje się tutaj. Link jest dostępny dla studentów i studentek z grupy.