Banner Collegium Polonicum

Profesor Tatjana Josipovic z wykładem o cyfryzacji rynku konsumenckiego w Unii Europejskiej

 

Wykład profesor T. Josipović z Zagrzebia

w ramach 49. międzynarodowego seminarium badawczego

– IUS PRIVATUM –

 

Na zaproszenie profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, w dniu 17 listopada 2022 roku wykład gościnny w Collegium Polonicum wygłosiła Pani profesor Tatjana Josipović z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Wykład w języku angielskim dotyczył instytucji prawnych związanych z cyfryzacją rynku konsumenckiego w Unii Europejskiej (Contract Law for EU Digital Market).

Profesor Josipović przedstawiła bardzo aktualną tematykę dotyczącą implementacji dwóch dyrektyw unijnych, tj. ,,dyrektywy cyfrowej’’ oraz ,,dyrektywy towarowej’’do prawa krajowego. W ramach prezentacji wyjaśniono znaczenie tych regulacji dla konsumentów, w szczególności skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z rękojmią. Dużo uwagi poświęcono również usługom online i sprzedaży produktów cyfrowych oraz zwiążanych z nimi obowiązkom przedsiębiorców. Nie zabrakło krytycznej oceny oraz wskazania niedoskonałości i zagrożeń nowych regulacji.

W wykładzie wzięło udział ponad 70 osób, wśród nich byli prawnicy między innymi z Białorusi, Chin, Gruzji, Japonii, Nepalu, Niemiec, Polski oraz USA. Po wystąpieniu Pani Josipović, studenci współpracujący z Katedrą Polskiego i Europejskego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa poprowadzili dyskusję w języku angielskim. Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudziła kwestia digitalizacji prawa w Chorwacji oraz obligatoryjności implementacji dyrektyw.

Tatjana Josipović jest ekspertem prawa cywilnego, profesorem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu, arbiterem w Sądzie Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej, członkiem między innymi Chorwackiej Akademii Nauk, Europejskiego Instytutu Prawa (ELI) oraz Międzynarowej Akademii Prawa Porównawczego (IACL), a w latach 2010 – 2015 była Pierwszą Damą Chorwacji.

IUS PRIVATUM powstało z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego w 2015 r. w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2020 r. seminarium ma nowy, międzynarodowy wymiar i jest organizowane wspólnie z Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem IUS PRIVATUM jest prezentacja wyników badań, wymiana poglądów, analiza i ocena zachodzących oraz planowanych zmian w prawie prywatnym, a także poszukiwanie rozwiązań problemów występujących w praktyce stosowania prawa.

 

Więcej na temat IUS PRIVATUM zobacz

https://www.rewi.europa-uni.de/pl/lehrstuhl/pr/polprivrecht/projekty/Ius-Privatum/index.html

 

Podziękowania

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa składa serdeczne podziękowania za pomoc w ogranizacji tego wydarzenia studentom współpracującym z Katedrą (tj. Karolinie Piotrowskiej, Marcinowi Siemiątkowskiemu, Jakubowi Golla, Jakubowi Glezman, Adrianowi Matusiakowi), a także pracownikom Collegium Polonicum pod kierunkiem Pana Wojciecha Golubskiego.

 wd1-640

wd2-600

wd3-600

wd4