Banner Collegium Polonicum

Zwiedzanie sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą

Z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 7 grudnia 2022 roku odbył się wyjazd studentów prawa polsko-niemieckiego do sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą, który dotyczył problematyki funkcjonowania niemieckich sądów.

 

Uczestnicy wycieczki, mieli możliwość zapoznania się z praktyczną stroną działalności niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Studenci oprowadzani byli przez dyrektora sądu oraz referendarza sądowego, którzy nie tylko pokazywali instytucje, lecz również opowiadali wiele anegdot z nią związanych. W pierwszej kolejności odbyło się zwiedzanie gmachu sądu rejonowego, który został w nowoczesnym stylu odrestaurowany i stanowi architektonicznie bardzo ciekawy obiekt. Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła mnogość drzwi wyjściowych z sądu, które jak wyjaśnił Pan referendarz, są obowiązkiem w Republice Federalnej Niemiec. Wynika to z przepisów technicznych dla miejsc pracy ( Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten ), wobec tego, gdziekolwiek się znajdujemy, musimy mieć zagwarantowane szybkie opuszczenie miejsca pracy w razie niebezpieczeństwa, co umożliwia wielość wyjść ewakuacyjnych w budynku.  Następnie Pan Dr. Wolff (Dyrektor sądu) zapoznał zwiedzających z sędzią sądu rejonowego oraz na sali rozpraw przedstawił krótką historię sądownictwa w Niemczech. Odpowiedział również na wszystkie pytania, które dotyczyły między innymi największych wyzwań dla wymiaru sprawiedliwości oraz czy sędzia niemiecki może mieszkać po polskiej stronie Odry.

 

W ramach zwiedzania studenci odwiedzili bibliotekę sądową oraz zobaczyli, jak wygląda praca administracyjna ,,od środka”, co stanowiło bardzo nietypowy punkt całej wycieczki, który co do zasady jest bardzo rzadko pokazywany, z uwagi na deficyt czasowy oprowadzających oraz zasadę poufności. Na zakończenie spotkania została wyjaśniona specyfika pracy strażnika sądowego ( Justizwachtmeister).

 

Podziękowania

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji tego wydarzenia Panu dr. Sikora, Pani Soni Seubert (za tłumaczenie) oraz studentom współpracującym z Katedrą, tj., Jakubowi Golla, Adrianowi Matusiakowi, a także pracownikom sądu rejonowego we Frankfurcie, w szczególności Panu dr.Wolff oraz Panu Wollmann.

600sad3

600sad1

600sad2