Banner Collegium Polonicum

Zwiedzanie sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą

Zwiedzanie sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą

Z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 7 grudnia 2022 roku odbył się wyjazd studentów prawa polsko-niemieckiego do sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą, który dotyczył problematyki funkcjonowania niemieckich sądów. >>> więcej

Informacja z dnia 07 grudnia 2022