Banner Collegium Polonicum

Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

z wielką przyjemnoscią informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs w programie Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta w edycji 2021 r. Mamy zaszczyt poinformować, że zgtoszony przez pana profesora Arkadiusza Wudarskiego kandydat prof. dr. iur. Michael Stürner z Uniwersytetu w Konstancji znalazt się w gronie laureatów konkursu. Obaj profesorowie będą prowadzić współne badania naukowe dotyczące tematyki: The Private International Law Dimension of Corporate Social Responsibility

Stypendium stanowi uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz ma na celu stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Adresatami tego szczególnego wyróżnienia są wybitni niemieccy uczeni, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.

Przyznawanie stypendium odbywa się na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do podobnych organizacji, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu tych wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Zaproszenie umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego.

Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Warto podkreślić, że wsród wszystkich dotyczas wyróżnionych naukowców (25 edycji programu) profesorowie M. Stürner i A. Wudarski są jedynymi prawnikami. Oboje współpracują naukowo od 2010 roku i są stypendystami prestiżowych programów naukowych oferowanych w ramach międzynarodowych konkursów przez niemiecką Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. W latach 2010 – 2012 pracowali wspólnie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Profesor M. Stürner pracuje od 2012 r. na Uniwersytetu w Konstancji, gdzie pełni obecnie fukcję prorektora.

Stypendium zostało przyznane na okres 6 miesięcy i może być wykorzystane w okresie 3 lat od jego otrzymania, tj. do konca grudnia 2025 r. W uzasadnionych wypadkach termin wykorzystania stypendium moźe być przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

Serdecznie gratulujemy uzyskania tak szczególnego wyróżnienia oraz życzymy dalszej owocnej współtpracy naukowej.