Banner Collegium Polonicum

Wykład inauguracyjny profesora Arkadiusza Wudarskiego w Sądzie Najwyższym w Lizbonie

 600_LogoSupreme

Na zaproszenie prezesa portugalskiego Sądu Najwyższego, pana sędziego Henrique Araứjo, profesor Arkadiusz Wudarski wygłosił wykład otwierający międzynarodowe kolokwium prawa rodzinnego.

Debata naukowa odbyła się 23 marca 2023 r. w siedzibie Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça) w Lizbonie. Wzięło w niej udział ponad 200 prawników reprezentujących wszystkie profesje prawnicze; byli wśród nich między innymi sędziowie Sądu Najwyższego, prokurator generalny Republiki Portugalii, sędziowie sądów powszechnych, przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, adwokaci, członkowie stowarzyszeń prawniczych, a także pracownicy naukowi. Współorganizatorem debaty było centrum badawcze prawa rodzinnego na Uniwersytecie w Coimbrze, który jest najstarszym i bardzo renomowanym uniwersytetem w Portugalii.

Wykład profesora Wudarskiego dotyczył uprawnień państwa do ingerowania w życie rodzinne i koncentrował się na analizie prawnoporównawczej opartej na przykładach z Niemiec, Nowej Zelandii, Japonii oraz Polski. Zaprezentowane w Lizbonie wyniki zostały uzyskane w ramach międzynarodowego projektu naukowego, którym profesor Wudarski kieruje od 2021 roku. W projekcie udział bierze 50 naukowców z 30 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty. Pełne wyniki badań będą opublikowane w tym roku w wiodącym europejskim wydawnictwie prawnicznym. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki oraz Europejski Uniwersytet Viadrina. Parnterem ze strony polskiej jest również Uniwersytet Warszawski.

Prezentacja badań naukowych w Sądzie Najwyższym to szczególne wyróżnienie, a możliwość wygłoszenia wykładu inauguracyjnego to bardzo duży zaszczyt i wyraz uznania dla jakości oraz ważkości tematyki prowadzonych badań.

pnfnr-logo

600-supreme