Banner Collegium Polonicum

Wykład profesora A. Wudarskiego w gruzińskim Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 7 kwietnia 2023 r. profesor A. Wudarski wygłosił wykład gościnny w gruzińskim Trybunale Konstytucyjnym w Batumi. Temat wystąpienia “Abuse of the state power vs. insufficient state intervention in family life” bazował na wynikach badań uzyskanych w ramach międzynarodowego projektu naukowego „Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne – państwo i rodzina w sporze o dobro dziecka” wspófinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Problematyka została przedstawiona z perspektywy interdyscyplinarnej i porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. W ramach wystąpienia profesor Wudarski omówił różne przypadki niewłaściwego ingerowania władzy państwowej w życie rodzinne, dokonał ich oceny i analizy społecznej oraz prawnej. Dyskusja koncentrowała się na poszukiwaniu efektywnych sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów i była wzbogacona o prawo gruzińskie oraz jego funkcjonowanie w praktyce. Wykład odbył się na zaproszenie prezesa Trybuału Konstytucyjnego, profesora Meraba Turavy, z którym omówiono dalszą współpracę naukową.

001 Trybunal Konstytucyjny Batumi

02 Trybunal Konstytucyjny Batumi

03 Trybunal Konstytucyjny Batumi