Banner Collegium Polonicum

Powstanie Polsko-Gruzińskiego Towarzystwa Prawniczego

W dniu 5 kwietnia 2023 r. utworzono Polsko-Gruzińskie Towarzystwo Prawnicze (PGTP) –"ქართველ და პოლონელ იურისტთა ასოციაცია". Konferencja inaugurująca działalność Towarzystwa odbyła się na najstarszym i najbardziej renomowanym Uniwersytecie na Kaukazie – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Spotkanie otworzyli rektor Uniwersytetu – profesor Jaba Samushia oraz ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Gruzji – profesor Mariusz Maszkiewicz. W otwarciu Towarzystwa udział wzieli liczni przedstawiciele środowisk prawniczych, w szczególności sędziowie gruzińskiego Sądu Najwyższego (w tym em. prezes Sądu Najwyższego – Nino Gvenetadze), a także przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, między innymi profesor Giorgi Khatidze (dziekan Wydziału Prawa Caucaus International University) oraz profesor Zviad Gabisonia (dyrektor centrum badań naukowych Business and Technology University). W otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele Polonii gruzińskiej, studenci prawa oraz polonistyki. Funkcję moderatora konferencji pełniła pani Tamara Zarandia (dziekan Wydziału Prawa Ivane Javakhishvili Tbilisi State University).

Polsko-Gruzińskie Towarzystwo Prawnicze jest osobą prawną w rozumieniu gruzińskiego kodeksu cywilnego. Jego głównym celem jest rozwój współpracy między polskimi i gruzińskimi prawnikami, wymiana doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej, prawnej oraz naukowej. Towarzystwo wspiera integrację oraz aktywność obu krajów w ramach europejskiej przestrzeni prawnej, organizuje konferencje naukowe, szkolenia, wymianę naukową, przygotowuje ekspertyzy prawne, projektu aktów prawnych, promuje badania prawnoporównawcze, a także podejmuje szeroką aktywność w celu przestrzegania zasad państwa prawa oraz najlepszych praktyk zawodowych i akademickich. Pierwsza wymiana studencka odbędzie się w bieżącym roku. Najbliższa wspólna konferencja naukowa planowana jest w Polsce w 2025 r.

Prezydentem Towarzystwa został po stronie gruzińskiej – profesor Giorgi Khubua (rektor Uniwersytetu w latach 2006 – 2010), a po stronie polskiej – profesor Arkadiusz Wudarski. Członkami założycielskimi zostali natomiast Lado Sirdadze oraz Paweł Sikora.

image002

image003

image004

image005

image006

image008

image007