Banner Collegium Polonicum

Arkadiusz Wudarski jako visting profesor na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Arkadiusz Wudarski przebywał w semestrze letnim 2023 r. jako visting profesor na Wydziale Praw Uniwersytetu im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi. Na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa – pani Tamar Zarandia, profesor Wudarski prowadził wykłady z zakresu europejskiego prawa prywatnego. Tematyka zajęć koncentrowała się na wybranych aspektach prawa konsumenckiego oraz wpływu prawa europejskiego prywatnego na regulacje krajowe w Niemczech i w Polsce, a także uwzględniała perspektywę harmonizacji i dygitalizacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej. W zajęciach udział wzięli studenci studiów prawniczych, a także pracownicy Wydziału. Współpraca badawcza oraz dydaktyczna będzie kontynuowana w następnych latach.

Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi ( თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) został utworzony w 1918 roku. Jest to największa i najstarsza uczelnia w Gruzji. Na siedmiu wydziałach studiuje łącznie 22 tysiące studentów, z czego na wydziale prawa kształci się 3 tysiące prawników. Uniwersytet jest liderem badań naukowych i najbardziej renomowaną uczelnią w całym regionie Kaukazu. Według Webometrics Ranking of World Universities jest zaliczany do 4% najlepszych uniwersytetów na świecie, oraz do 9% najlepszych uniwersytetów europejskich.

1

2