Banner Collegium Polonicum

Polska w UE - międzynarodowa konferencja naukowa

Bilans członkostwa Polski w UE był jednym z głównych tematów zorganizowanej 12 maja br. w Collegium Polonicum w Słubicach międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Europa XXI wieku. Patronat honorowy nad wydarzeniem pn. „Polska w Unii Europejskiej. Rezultaty i scenariusze na przyszłość z perspektywy 20. rocznicy podpisania Traktatu Akcesyjnego” objął Marszałek Senatu RP prof. dr hab. Tomasz Grodzki

 – Jesteśmy dumni, że jesteśmy członkami tej wspólnoty, jesteśmy absolutnie zdeterminowani, żeby tę współpracę kontynuować, ponieważ ciągle osiemdziesiąt procent Polek i Polaków uważa, że nasze miejsce jest w Unii Europejskiej – mówił witając uczestników konferencji T. Grodzki.

 Słubice odwiedziło liczne grono ekspertów i naukowców specjalizujących się w tematyce europejskiej, samorządowcy a także byli premierzy, którzy odegrali istotną rolę w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej – prof. UAM Hanna Suchocka, Leszek Miller i Jan Krzysztof Bielecki. Dyskusję z ich udziałem poprowadziła rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

 1

 2

Uczestnicy dyskusji podjęli próbę ukazania bilansu członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Rozmawiano także o trudnym procesie przedakcesyjnym, żmudnych negocjacjach i wieloletnich przygotowaniach kraju do akcesji na wielu płaszczyznach. Z kolei w panelu z udziałem samorządowców z polsko-niemieckiego pogranicza uwaga skierowana była na lokalny wymiar współpracy transgranicznej, bieżące problemy oraz liczne wyzwania na przyszłość stojące przed lokalnymi społecznościami, szczególnie w kontekście braku specjalnych regulacji systemowych.

 – Nasza konferencja to płaszczyzna do oceny rezultatów członkostwa Polski w UE, a także wymiany opinii, poglądów i prezentacji wyników badań, również na temat współczesnych problemów w relacjach Polska – Unia Europejska – mówił prof. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizator konferencji. 

W rozmowach brali udział nie tylko zaproszeni goście i kadra naukowa, ale także studenci i młodzież szkolna, do których Marszałek Grodzki skierował m.in. następujące słowa: Jesteście solą Unii Europejskiej, do was należy przyszłość.

Organizatorami konferencji był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  i Collegium Polonicum w Słubicach.

 3