Banner Collegium Polonicum

Wykład Profesora Zhanga z Uniwersytetu Wuhan

27 kwietnia 2023 r. odbyło się 52 międzynarodowe seminarium naukowe prawa prywatnego IUS PRIVATUM prowadzone przez profesora A. Wudarskiego. Gościem Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa był tym razem profesor Hong Zhang z Uniwersytetu Wuhan (武汉大学). Wykład naszego gościa w Collegium Polonicum poświęcony był ochronie dóbr osobistych i miał charakter prawnoporównawczy. Przedmiotem analizy było prawo chińskie i niemieckie (Personality rights protection: China and Germany). Wykład odbył się w formie hybrydowej. W seminiarum wzięli udział prawnicy z Polski, Niemiec, Chin, Gruzji, Nepalu, USA oraz Białorusi, a także studenci prawa Collegium Polonicum. Dyskusję zdominowały pytania dotyczące praktycznej możliwości ochrony dóbr osobistych na gruncie nowego chinskiego kodeksu cywilnego.

Hong Zhang jest profesorem na Uniwersytecie Wuhan specjalizującym się w chińskim prawie cywilnym. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Prawa Cywilnego na Zhongnan University of Economics and Law w Wuhan, a od 2019 roku jest założycielem i dyrektorem Law and Technology Institute na Uniwersytecie Wuhan.

Uniwersytet Wuhan jest publicznym uniwersytetem badawczym. Jest to największy i najbardziej renomowany uniwersytet w prowincji Hubei, studiuje na nim prawie 60 tys. studentów. Uniwersytet Wuhan należy do najbardziej renomowanych ośrodków naukowych w Azji, a wydział prawa zaliczany jest do trzech najlepszych w Chinach. Według  zestawienia Webometrics Ranking of World Universities Uniwersytet Wuhan zajmuje 148 miejsce na świecie.

02

06

07

08