Banner Collegium Polonicum

Profesor Arkadiusz Wudarski stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

Profesor Arkadiusz Wudarski stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

Uprzejmie informujemy, że Arkadiusz Wudarski został laureatem programu stypendialnego amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej „Exchange to the U.S.” Uroczyste wręczenie dyplomów laureantom odbyło się 24 maja 2023 r. w rezydencji Amasadora USA – Marka Brzezinskiego w Warszawie.

Profesor Wudarski będzie realizował swój projekt naukowy na University of Miami School of Law w roku akademickim 2023/2024. Badania będą prowadzone w obszarze amerykańskiego prawa rodzinnego i będą one miały charakter prawnoporównawczy oraz interdyscyplinarny. Głównym przedmiotem analizy będzie status prawny rodziców genetycznych w dobie przemian społecznych. Amerykańskie prawo rodzinne to mozaika stanowych regulacji prawnych z pewnymi wspólnymi trendami przyjętymi w Uniform Parentage Act. Projekt będzie się koncentrować na analizie regulacji prawnych w dwóch stanach o wyraźnie odmiennych podejściach, tj. Florydy i Kalifornii.

Miami School of Law jest renomowanym ośrodkiem badawczym, zatrudniającym prawie 80 profesorów i goszczącym corocznie ponad 150 naukowców z całego świata. Wydział Prawa zapewnia doskonałą infrastrukturę i bardzo szerokie wsparcie przy realizacji badań, w tym udział w konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach naukowych. Wydział wyróżniają badania interdyscyplinarne prowadzone w ramach klinik i centrów badawczych. Profesor Wudarski będzie afiliowany między innymi w Klinice Prawa Dzieci i Młodzieży (CYLC), która jest centrum doskonałości badawczej w zakresie prawa rodzinnego. W klinice prowadzone są badania zarówno z perspektywy krajowej, międzynarodowej jak i porównawczej. Klinika oferuje jednocześnie unikalne połączenie teorii z praktyką, w tym weryfikację wyników badań naukowych w amerykańskiej praktyce sądowej. Profesor Wudarski będzie realizował swój projekt przy współpracy z dyrektorem centrum doskonałości naukowej, profesorem Bernardem Perlmutterem, który specjalizuje się w międzynarodowym prawie rodzinnym.

Fundacja Kościuszkowska (Kościuszko Foundation) została założona w 1925 r. Fundacja jest niezależną organizacją non-profit, która od prawie 100 lat pielęgnuje wiedzę o polsko-amerykańskiej historii, wspiera intelektualną, naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W tym obszarze Fundacja podejmuje wiele inicjatyw, przynaje nagrody, oferuje programy stypendialne, organizuje wydarzenia kulturalne oraz wspiera wymianę akademicką. Flagowym programem fundacji jest program „Exchange to the U.S.” umożliwiający polskim naukowcom pracę badawczą w najlepszych amerykańskich uniwersytetach. Główna siedziba fundacji znajduje się w Nowym Jorku, a jej regionalne oddziały działają w Waszyngtonie D.C., Chicago, Denver, Houston, Filadelfii, Pittsburghu, Springfield, Buffalo oraz Ohio. Od 2010 działa również Fundacja Kościuszkowska Polska, która powstała z inicjatywy Rady Dyrektorów The Kosciuszko Foundation Inc. w Nowym Jorku i we współpracy z amerykańską fundacją realizuje większość działań. Prezydentem Kościuszko Foundation w Nowym Jorku jest Marek Skulimowski, a funkcje prezesa w Warszawie pełni profesor Grażyna Czetwertyńska.

Uzyskanie grantu Fundacji Kościszkowskiej odbywa się w ramach wieloetapowej procedury konkursowej. Obejmuje ona weryfikację formalną oraz merytoryczną propozycji projektu i kończy się rozmową kwalifikacyjną, na którą zapraszani są najlepsi kandydaci. Na ostatnim etapie kandydat przedstawia referat dotyczący planowanych badań, bierze udział w dyskusji oraz odpowiada na pytania związane z pobytem w USA. Podczas rozmowy weryfikowana jest również znajomość języka angielskiego.

WUDARSKI_TKF_600

StypendysciTKF_600