Banner Collegium Polonicum

Arkadiusz Wudarski na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey

Profesor A. Wudarski uczestniczył 29 września 2023 r. w międzynarodowej konferencji naukowej „Roundtable on Nonmarriage and the Law”. Gospodarzem piątego Okrągłego Stołu oraz debaty dotyczącej statusu prawnrgo związków pozamałżeńskich był Wydział Prawa Uniwersytetu Rutgers w Newark (New Jersey). Podczas panelu „Regulatory Proposals” Arkadiusz Wudarski – jako stypendysta amerykańskiej Fundacji Tadeusza Kościuszki – zaprezentował wyniki swoich badań dotyczące związków konkubenckich.

Okrągły Stół poświęcony był interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z relacjami i statusami pozamałżeńskimi. Debata zgromadziła krajowych i międzynarodowych naukowców z różnych dyscyplin prawa oraz nauk społecznych. W ramach poszczególnych sesji omawiane były między innymi prawa ekonomiczne osób samotnych oraz partnerów niebędących w związku małżeńskim. Ocenie poddane zostały projekty aktów prawnych regulacyjnych różne formy życia rodzinnego. Analizowano także związek między małżeństwem a stanami pozamałżeńskimi uwzględniając w szczególności zagadnienia konstytucyjne związane z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci. W debacie pokazano perspektywę demograficzną oraz socjologiczną związków pozamałżeńskich w odniesieniu do rasy, płci oraz orientacji seksualnej.

Udział w konferencji poprzedzony był postępowaniem konkursowym i pozytywną weryfikacją aplikacji. Oprócz licznej grupy naukowców reprezentujących różne stany USA, w konferencji uczestniczyli także eksperci między innymi z Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Portugalii, Irlandii, Izraela, Tajwanu, Włoch oraz Indii.

Rutgers Law School na Uniwersytecie Rutgers jest największą publiczną szkołą prawniczą w Stanach Zjednoczonych, a w ogólnym zestawieniu zajmuje w tym rankingu 10 miejsce. Rutgers University powstał w 1766 r. Wydział Prawa został utworzony w 1908 r. Na Uniwersytecie aktywnie działa Rutgers Polish Club zrzeszający studentów amerykańskiej Polonii.

Round table 1

Round table 2