Banner Collegium Polonicum

Arkadiusz Wudarski na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey

Arkadiusz Wudarski na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey

Profesor A. Wudarski uczestniczył 29 września 2023 r. w międzynarodowej konferencji naukowej „Roundtable on Nonmarriage and the Law”. Gospodarzem piątego Okrągłego Stołu oraz debaty dotyczącej statusu prawnrgo związków pozamałżeńskich był Wydział Prawa Uniwersytetu Rutgers w Newark (New Jersey). Podczas panelu „Regulatory Proposals” Arkadiusz Wudarski – jako stypendysta amerykańskiej Fundacji Tadeusza Kościuszki – zaprezentował wyniki swoich badań dotyczące związków konkubenckich   >>> więcej

Informacja z dnia 27 października 2023