Banner Collegium Polonicum

Profesor Kuniewicz gościem 54. IUS PRIVATUM

15 listopada 2023 roku w Collegium Polonicum odbyło się 54. spotkanie naukowe w ramach międzynarodowego seminarium – IUS PRIVATUM. Gościem Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa i prowadzonego przy niej koła naukowego ,,Forum Ius Privatum” był profesor Zbigniew Kuniewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład naszego Gościa poświęcony był odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu niemieckiej spółki akcyjnej wobec spółki (§ 93 AktG). Wykład profesora Kuniewicza odbył się w ramach jego stażu naukowego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

W ramach spotkania odbył się również panel ekspercki prowadzony przez studentów Collegium Polonicum, w którym wzięła udział obok profesora Kuniewicza dwójka doktorantów ze Szczecina: Maria Wysocka-Orlik oraz Luiza Jedlińska. Podczas dyskusji poruszone zostały miedzy innymi tematy nowo wprowadzonej w polskim systemie prawnym reguły biznesowego osądu tzw. business judgment rule. Całe wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej.

Profesor Kuniewicz jest specjalistą w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, autorem ponad 170 publikacji naukowych, w tym monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. Przez wiele lat pełnił również funkcje Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej Wydziału.

IUS PRIVATUM – powstało w 2015 r. z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego – jest to seminarium badawcze prawa prywatnego, którego celem jest prezentacja wyników badań, wymiana poglądów, analiza i ocena zachodzących oraz planowanych zmian w prawie prywatnym, a także poszukiwanie rozwiązań problemów występujących w praktyce stosowania prawa.

Seminarium stwarza przestrzeń do spotkań nauki z praktyką, prawa krajowego z prawem obcym, a także młodych badaczy z ekspertami. Wszystko to wzbogaca dyskurs naukowy, służy poprawie jakości badań, a także nawiązaniu współpracy i wymianie naukowej z innymi ośrodkami badawczymi. Różnorodność seminarium odzwierciedla się również w tematyce referatów, które mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą prawa cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeniowego, handlowego, gospodarczego, pracy, medycznego, a także międzynarodowego prawa prywatnego, europejskiego prawa prywatnego oraz postępowania cywilnego.

Wykaz dotychczasowych posiedzeń: https://www.rewi.europa-uni.de/pl/lehrstuhl/pr/polprivrecht/projekty/Ius-Privatum/index.html

13_20231108_093219_0001

IMG-20231117-WA0004

IMG-20231117-WA0008

IMG-20231117-WA0010