Banner Collegium Polonicum

Arkadiusz Wudarski członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Porównawczego

Arkadiusz Wudarski jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Prawa Porównawczego (American Society of Comparative Law – ASCL). Konferencja odbyła się w dniach 27–28 października br. na Międzynarodowym Uniwersytecie Florydy (Florida International University – FIU). Tegoroczna debata poświęcona była komparatystyce prawa porównawczego, tj. badaniu różnorodnych form prawa porównawczego wykorzystywanych zarówno w pracy naukowej jak również w innych sferach życia publicznego. W ramach konferencji odbyło się również Walne Zgromadzenie ASCL, podczas którego przyjęto Arkadiusza Wudarskiego jako nowego członka Towarzystwa.

Amerykańskie Towarzystwo Prawa Porównawczego zostało założone w 1951 r. Jest ono wiodącą amerykańską organizacją o charakterze non-profit zajmującą się komparatystyką prawniczą; obecnie zrzesza – oprócz członków indywidualnych – około 100 instytucji zajmujących się badaniami prawnoporównawczymi zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i za granicą. ASCL wydaje kwartalnik prawa porównawczego – American Journal of Comparative Law.

1