Banner Collegium Polonicum

Prezentacja badań profesora Arkadiusza Wudarskiego w Tbilisi

Na Państwowym Uniwersytecie im. Iwane Dżawachiszwilego w Tibilisi profesor Arkadiusz Wudarski wygłosił wykład „Evolution of the American Parentage Model: A Legal Perspective”. Wykład odbył się 15 grudnia 2023 r. na zaproszenie profesor Tamar Zarandia, dziekan Wydziału Prawa. Rodzicielstwo w okresie zmian społecznych, w tym szczególnie ewolucja amerykańskiego modelu rodzicielstwa są przedmiotem badań naukowych prowadzonych przez A. Wudarski na Uniwersytecie w Miami pod patronatem i przy wsparciu Fundacji Kościuszkowskiej (Kościuszko Foundation).

Profesor A. Wudarski od kilku lat intensywnie współpracuje naukowo z Gruzją; regularnie prowadzi wykłady na kilku gruzińskich uniwersytetach, jest profesorem wizytującym na Państwowym Uniwersytecie im. Iwane Dżawachiszwilego w Tibilisi. Wyniki badań prezentował też w gruzińskim Trybunale Konstytucyjnym w Batumi, a w 2023 r. został współzałożycielem Polsko-Gruzińskiego Towarzystwa Prawniczego, gdzie wraz z profesorem G. Khuba pełni obecnie funkcje prezydenta.

Uniwersytet Państwowy im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi ( თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) został utworzony w 1918 roku. Jest to największa i najstarsza uczelnia w Gruzji. Na siedmiu wydziałach studiuje łącznie 22 tysiące studentów, z czego na wydziale prawa kształci się 3 tysiące prawników. Uniwersytet jest liderem badań naukowych i najbardziej renomowaną uczelnią w całym regionie Kaukazu. Według Webometrics Ranking of World Universities jest zaliczany do 4% najlepszych uniwersytetów na świecie, oraz do 9% najlepszych uniwersytetów europejskich.

Polsko-Gruzińskie Towarzystwo Prawnicze (PGTP) –"ქართველ და პოლონელ იურისტთა ასოციაცია" jest osobą prawną w rozumieniu gruzińskiego kodeksu cywilnego. Jego głównym celem jest rozwój współpracy między polskimi i gruzińskimi prawnikami, wymiana doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej, prawnej oraz naukowej. Towarzystwo wspiera integrację oraz aktywność obu krajów w ramach europejskiej przestrzeni prawnej, organizuje konferencje naukowe, szkolenia, wymianę naukową, przygotowuje ekspertyzy prawne, projekty aktów prawnych, promuje badania prawnoporównawcze, a także podejmuje szeroką aktywność w celu przestrzegania zasad państwa prawa oraz najlepszych praktyk zawodowych i akademickich.