Banner Collegium Polonicum

Lubuskie Wawrzyny 2022

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Collegium Polonicum w Słubicach jest partnerem w konkursie Lubuski Wawrzyn Naukowy 2022 organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielopolskim. Przedstawicielką naszego uniwersytetu w Kapitule Lubuskich Wawrzynów Naukowych była dr Marta Bąkiewicz. Władze Rektorskie UAM podczas uroczystej Gali Lubuskich Wawrzynów 2022 w dniu 23.02.2023 reprezentował prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz. Laureatem Nagrody Rektora UAM w Poznaniu za Najlepszą Książkę Popularnonaukową jest Przemysław S. Karwowski – autor publikacji pt. „Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej” (Wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde", Zielona Góra 2022).

wawrzyny1

wawrzyny2

wawrzyny3

wawrzyny4