Banner Collegium Polonicum

Profesor Bernard P. Perlmutter z Uniwersytetu Miami gościem Collegium Polonicum

Profesor Bernard P. Perlmutter z Uniwersytetu Miami

gościem Collegium Polonicum

51. międzynarodowe seminarium badawcze

– IUS PRIVATUM –

W semestrze letnim 2023 r. Collegium Polonicum ma przyjemność gościć profesora Bernarda Perlmuttera z Wydziału Prawa Uniwersytetu Miami. Profesor Perlmutter prowadzi w Collegium Polonicum badania z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego w ramach wspólnego projektu z profesorem Arkadiuszem Wudarskim, kierownikiem Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa.

Pobyt naukowy prof. Perlmutter rozpoczął od prezentacji wyników badań w ramach międzynarodowego seminarium badawczego prawa prywatnego – IUS PRIVATUM, które odbyło się już po raz 51 w dniu 19 stycznia 2023 r. w małej auli Collegium Polonicum. Spotkanie otworzyła i przywitała gości Agnieszka Brończyk, dyrektor Collegium Polonicum.

Wykład dotyczył problematyki ograniczonego dostępu rodziców migrantów do postępowania opiekuńczego przed sądem i był przedstwiony w szerokim ujęciu prawno-porównawczym (Migrant Parents’ Rights of Access to Family Court Child Custody Proceedings: A Comparative Family Law Study). Profesor omówił regulacje i ograniczenia praw imigrantów w stosunku do swoich dzieci przez władze państwowe. W prezentacji przeanalizowano wiele praktycznych przykładów i przedstawiono wyniki badań porównawczych.

Badania profesora Perlmutter są częścią międzynarodowego projektu naukowego „The state's powers to intervene in family life”, który przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki jest realizowany do 2021 r. pod kierunkiem profesora Arkadiusza Wudarskiego. W projekcie bierze udział ponad 50 naukowców z 30 krajów.

Więcej o projekcie:

https://www.rewi.europa-uni.de/en/lehrstuhl/pr/polprivrecht/projekty/_The-state_s-powers-to-intervene-in-family-life/index.html

W wykładzie wzięło udział ponad 50 osób, wśród nich byli obecni online prawnicy między innymi z Brazylii, Nepalu, Gruzji, Niemiec, Polski oraz USA. Po wystąpieniu profesora Perlmutter, studenci współpracujący z Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa poprowadzili dyskusję w języku angielskim. Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudziła kwestia różnic w uprawnieniach państwa do ingerowania w życie rodzinne w USA, Polsce i Niemczech. Dyskusja dotyczyła także różnic między prawem kontynentalnym i precedensowym, a także specyfiki nauczania prawa w USA.

Bernard P. Perlmutter jest profesorem prawa na uniwersytecie Miami i współdyrektorem Kliniki Prawa Dzieci i Młodzieży, którą założył w 1996 roku. Profesor Perlmutter wykłada prawo rodzinne, międzynarodowe prawo rodzinne. Prowadził spory sądowe dotyczące wpływu przez sąd federalny i stanowy oraz pozwy zbiorowe mające na celu zreformowanie systemu opieki zastępczej na Florydzie. Ekspert sądowy w sprawach federalnych i stanowych dotyczących kary śmierci nieletnich i dożywocia bez wyroków zwolnienia warunkowego; konstytucyjnych praw dzieci do poradnictwa w postępowaniu sądowym ds. zależności; lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, usług edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci w opiece państwowej; praw LGBTQ i adopcji. W 2019 roku otrzymał nagrodę’’Florida Bar Foundation Paul Doyle Children's Advocacy Award’’ za ,,wyjątkowe rzecznictwo Sądu Najwyższego Florydy dla dzieci imigrantów".

 

IUS PRIVATUM powstało z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego w 2015 r. w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2020 r. seminarium ma nowy, międzynarodowy wymiar i jest organizowane wspólnie z Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem IUS PRIVATUM jest prezentacja wyników badań, wymiana poglądów, analiza i ocena zachodzących oraz planowanych zmian w prawie prywatnym, a także poszukiwanie rozwiązań problemów występujących w praktyce stosowania prawa.

 

Więcej na temat IUS PRIVATUM:

https://www.rewi.europa-uni.de/pl/lehrstuhl/pr/polprivrecht/projekty/Ius-Privatum/index.html

 

Podziękowania

Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa składa serdeczne podziękowania za pomoc w ogranizacji tego wydarzenia dyrektor Collegium Polonicum, Agnieszce Brończyk, studentom współpracującym z Katedrą (tj. Karolinie Piotrowskiej, Marcinowi Siemiątkowskiemu, Jakubowi Golla, Jakubowi Glezman, Adrianowi Matusiakowi), a także pracownikom Collegium Polonicum pod kierunkiem p. Wojciecha Golubskiego. Za tłumaczenie informacji prasowych na język niemiecki podziękowania kierujemy do Michelle Wróbel oraz Dominiki Kozok.

 fotow1

fotow2

fotow3