Banner Collegium Polonicum

Arkadiusz Wudarski członkiem Europejskiego Instytutu Prawa

Uprzejmie informujemy, że profesor Arkadiusz Wudarski został w styczniu br. członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute – ELI).

 

Europejski Instytut Prawa został założony w 2011 r. w Belgii jako „Association Internationale Sans But Lucratif” (AISBL). Jego działalność jest wzorowana na Instytucie Prawa Amerykańskiego (American Law Institute). ELI służy podobnemu celowi w europejskim kontekście prawnym, koncentrując się na rozwoju prawa europejskiego. Siedziba główna Instytutu znajduje się w Wiedniu.

 

Instytut realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, prowadzenie i ułatwianie badań naukowych. Jego działalność obejmuje wszystkie gałęzie prawa i odzwierciedla różnorodność tradycji prawnych oraz zawodów prawniczych występujących w Europie. ELI przygotowuje między innymi rekomendacje dotyczące istotnych kwestii prawnych; mają one znaczący wpływ na legislaturę europejską, a także na przepisy na poziomie krajowym i międzynarodowym, wpływając w ten sposób na życie milionów ludzi w całej Europie.

 

Wśród członków instytucjonalnych ELI znajdują się między innymi Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT), Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, Rada Notariatów Unii Europejskiej, Europejska Sieć Rad Sądownictwa i Sieć Prezesów Sądownictwa Najwyższych Sądów Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Polsce działa stowarzyszenie ELI Polska, które zrzesza polskich członków Europejskiego Instytutu Prawa i jest polskim centrum aktywności Instytutu (Polish Hub).

Wiecej informacji o Europejskim Instytucie Prawa na stronie: www.europeanlawinstitute.eu