Banner Collegium Polonicum

Pobyt naukowy profesora Arkadiusza Wudarskiego w Hawanie

Uprzejmie informujemy, że profesor Arkadiusz Wudarski przebywał w lutym br. jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na Kubie. Na zaproszenie Kubańskiego Związku Prawników 21 lutego 2024 r. wziął udział w seminarium naukowym, które było organizowane przy współpracy z Uniwersytetem w Hawanie. Profesor Wudarski wygłosił wykład „Exploring the Legal Nature of Parentage: Marriage, Biology, and Gender”.

W seminarium uczestniczyli zarówno praktykujący prawnicy jak i naukowcy zajmujący się prawem rodzinnym oraz międzynarodowym prawem prywatnym. Obecni byli również przedstwiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką prawnorodzinną w wymiarze społecznym i transgranicznym. Dyskuja panelowa miała charakter porównawczy i uwzględniała najnowsze zmiany wprowadzone do kubańskiego prawa rodzinnego w roku 2021. Kubańskie regulacje wyjaśniała profesor Uniwersytetu w Hawanie – Ana Maria Alvarez-Tabio, która była odpowiedzialna za przygotowanie i implementację reformy. Tłumaczenie obrad na język hiszpański było możliwe dzięki wsparciu profesor Marian Cordero.

W rozmowach dotyczących rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej udział wziął prezydent Kubańskiej Unii Prawników – C. Jose Alexis Ginarte Gato, a Uniwersytet w Hawanie reprezentowała profesor Taydit Pena Lorenzo, oraz profesor Amanda Laura Prieto Valdés – prodziekan ds. współpracy międzynarodowej na Wydziale Prawa.

 

Narodowy Związek Prawników Kuby (La Unión Nacional de Juristas de Cuba – UNJC) został założony 8 czerwca 1977 r. i liczy ponad 17 000 członków zrzeszonych w 11 towarzystwach naukowych. Jest to największa pozarządowa organizacja prawnicza na Kubie. Jej głównym celem jako organizacji społecznej non-profit jest stworzenie przestrzeni i możliwości do rozwoju zawodowego jej członków. W ramach swojej działności ściśle współpracuje ze wszystkimi Uniwersytetami w kraju, prowadzi działaność naukową oraz dydaktyczną, organizuje szkolenia, wartsztaty, seminaria, konferencje naukowe, a także kursy podyplomowe i spejaliacyjne. Od 1997 roku UNJC posiada status konsultacyjny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Uniwersytet w Hawanie (Universidad de La Habana) jest najstarszym i najbardziej renomowanym uniwersytetem na Kubie; został założony 5 stycznia 1728 roku jako jeden z pierwszych uniwersytetów w obu Amerykach. Uniwersytet ma 15 Wydziałów i kilkanaście centrów badań. Na uniwersytecie studuje łącznie prawie 40 tys. studentów. Uniwersytet w Hawanie zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a w rankingu QS World University Rankings 2024 jest sklasyfikowany na pozycji 641–650.

Hawana-WA