Banner Collegium Polonicum

Blog CP

Zusammenarbeit mit der juristischen Fakultät der University of the West Indies in Barbados

Arkadiusz Wudarski - Stipendiat der Kościuszko-Stiftung - verbrachte im Januar dieses Jahres Zeit an der Juristischen Fakultät der University of the West Indies auf Barbados. >>> więcej

Informacja z dnia 30 stycznia 2024


Współpraca z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Indii Zachodnich na Barbados

Arkadiusz Wudarski – stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej – przebywał w styczniu br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indii Zachodnich (University of the West Indies) na Barbados. >>> więcej

Informacja z dnia 30 stycznia 2024


Arkadiusz Wudarski członkiem Europejskiego Instytutu Prawa

Uprzejmie informujemy, że profesor Arkadiusz Wudarski został w styczniu br. członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute – ELI). >>> więcej

Informacja z dnia 29 stycznia 2024


Prezentacja badań profesora Arkadiusza Wudarskiego w Tbilisi

Na Państwowym Uniwersytecie im. Iwane Dżawachiszwilego w Tibilisi profesor Arkadiusz Wudarski wygłosił wykład „Evolution of the American Parentage Model: A Legal Perspective”. Wykład odbył się 15 grudnia 2023 r. na zaproszenie profesor Tamar Zarandia, dziekan Wydziału Prawa. Rodzicielstwo w okresie zmian społecznych, w tym szczególnie ewolucja amerykańskiego modelu rodzicielstwa są przedmiotem badań naukowych prowadzonych przez A. Wudarski na Uniwersytecie w Miami pod patronatem i przy wsparciu Fundacji Kościuszkowskiej (Kościuszko Foundation). >>> więcej

Informacja z dnia 15 grudnia 2023


Präsentation der Forschung von Professor Arkadiusz Wudarski in Tibilisi

Professor Arkadiusz Wudarski hielt an der Ivane Javakhishvili State University in Tibilisi einen Vortrag mit dem Titel "Evolution of the American Parentage Model: A Legal Perspective". Die Vorlesung fand am 15. Dezember 2023 auf Einladung von Professor Tamar Zarandia, Dekanin der Juristischen Fakultät, statt. Elternschaft in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels, insbesondere die Entwicklung des amerikanischen Abstammungsmodells ist Gegenstand von A. Wudarskis Forschung an der Universität von Miami unter der Schirmherrschaft und mit Unterstützung der Kosciuszko-Stiftung. >>> więcej

Informacja z dnia 15 grudnia 2023


Arkadiusz Wudarski członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Prawa Porównawczego

Arkadiusz Wudarski jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Prawa Porównawczego (American Society of Comparative Law – ASCL). Konferencja odbyła się w dniach 27–28 października br. na Międzynarodowym Uniwersytecie Florydy (Florida International University – FIU). Tegoroczna debata poświęcona była komparatystyce prawa porównawczego, tj. badaniu różnorodnych form prawa porównawczego wykorzystywanych zarówno w pracy naukowej jak również w innych sferach życia publicznego. W ramach konferencji odbyło się również Walne Zgromadzenie ASCL, podczas którego przyjęto Arkadiusza Wudarskiego jako nowego członka Towarzystwa. >>> więcej

Informacja z dnia 28 listopada 2023


Pobyt naukowy profesora A. Wudarskiego w Nowym Jorku

Uprzejmie informujemy, że profesor Arkadiusz Wudarski jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej podczas pobytu w Nowym Jorku w dniach 30 września – 2 października br. uczestniczył w spotkaniach na Uniwersytecie Columbia oraz w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach odbytych rozmów udało się pozyskać nowych partnerów do międzynarodowej współpracy naukowej. >>> więcej

Informacja z dnia 28 listopada 2023


Profesor Kuniewicz gościem 54. IUS PRIVATUM

15 listopada 2023 roku w Collegium Polonicum odbyło się 54. spotkanie naukowe w ramach międzynarodowego seminarium – IUS PRIVATUM. Gościem Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa i prowadzonego przy niej koła naukowego ,,Forum Ius Privatum” był profesor Zbigniew Kuniewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład naszego Gościa poświęcony był odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu niemieckiej spółki akcyjnej wobec spółki (§ 93 AktG). Wykład profesora Kuniewicza odbył się w ramach jego stażu naukowego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. >>> więcej

Informacja z dnia 27 listopada 2023


Arkadiusz Wudarski na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey

Profesor A. Wudarski uczestniczył 29 września 2023 r. w międzynarodowej konferencji naukowej „Roundtable on Nonmarriage and the Law”. Gospodarzem piątego Okrągłego Stołu oraz debaty dotyczącej statusu prawnrgo związków pozamałżeńskich był Wydział Prawa Uniwersytetu Rutgers w Newark (New Jersey). Podczas panelu „Regulatory Proposals” Arkadiusz Wudarski – jako stypendysta amerykańskiej Fundacji Tadeusza Kościuszki – zaprezentował wyniki swoich badań dotyczące związków konkubenckich   >>> więcej

Informacja z dnia 27 października 2023


Arkadiusz Wudarski an der Rutgers Universität, New Jersey

Professor A. Wudarski nahm am 29. September 2023 an der internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Roundtable on Nonmarriage and the Law" teil. Gastgeber des fünften runden Tisches und der Debatte über den rechtlichen Status nichtehelicher Beziehungen war die Juristische Fakultät der Rutgers University in Newark (New Jersey). Während des Panels 'Regulatory Proposals' stellte Arkadiusz Wudarski - als Stipendiat der amerikanischen Tadeusz Kosciuszko Foundation - die Ergebnisse seiner Forschung über nichteheliche Lebensgemeinschaften vor   >>> więcej

Informacja z dnia 27 października 2023


Wykład Ulricha Trautmanna

W imieniu prof. dr hab. iur. Arkadiusza Wudarskiego mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych, w środę 05.07.2023 r. na godz. 17:00 do małej auli Collegium Polonicum w Słubicach na wykład oraz warsztaty w ramach 53. Seminarium Badawczego IUS PRIVATUM. >>> więcej

Informacja z dnia 05 lipca 2023


Law making at European Union level

Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Prof. Dr. iur. Arkadiusz Wudarski laden wir Sie herzlich am 5. Juli 2023, 17:00 Uhr in den Kleinen Seminarraum des Collegium Polonicum in Słubice zu einem Vortrag und Workshops mit Herrn Trautmann. >>> więcej

Informacja z dnia 05 lipca 2023


Professor Arkadiusz Wudarski wurde Stipendiat der Kościuszko Foundation

Arkadiusz Wudarski ist ein Preisträger des Stipendienprogramms „Exchange to the U.S.” der amerikanischen Kosciuszko-Stiftung geworden. Die feierliche Preisverleihung für die Preisträger fand am 24. Mai 2023 in der Residenz des US-Botschafters Mark Brzezinski in Warschau statt. >>> więcej

Informacja z dnia 05 czerwca 2023


Profesor Arkadiusz Wudarski stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej

Uprzejmie informujemy, że Arkadiusz Wudarski został laureatem programu stypendialnego amerykańskiej Fundacji Kościuszkowskiej „Exchange to the U.S.” Uroczyste wręczenie dyplomów laureantom odbyło się 24 maja 2023 r. w rezydencji Amasadora USA – Marka Brzezinskiego w Warszawie. >>> więcej

Informacja z dnia 05 czerwca 2023


Konferencja "Polska w Unii Europejskiej"

2023-05-12_Konf-Polska w UE_DSC4536 _małe

Bilans członkostwa Polski w UE był jednym z głównych tematów zorganizowanej 12 maja br. w Collegium Polonicum w Słubicach międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Europa XXI wieku. Patronat honorowy nad wydarzeniem pn. „Polska w Unii Europejskiej. Rezultaty i scenariusze na przyszłość z perspektywy 20. rocznicy podpisania Traktatu Akcesyjnego” objął Marszałek Senatu RP prof. dr hab. Tomasz Grodzki. >>>więcej

Informacja z dnia 18 maja 2023


Vortrag von Professor Zhang von der Universität Wuhan

Am 27. April 2023 fand das 52. wissenschaftliche Seminar zum internationalen Privatrecht IUS PRIVATUM unter der Leitung von Professor A. Wudarski statt. >>> więcej

Informacja z dnia 17 maja 2023


Wykład Profesora Zhanga z Uniwersytetu Wuhan

27 kwietnia 2023 r. odbyło się 52 międzynarodowe seminarium naukowe prawa prywatnego IUS PRIVATUM prowadzone przez profesora A. Wudarskiego. >>> więcej

Informacja z dnia 17 maja 2023


Profesor Wudarski członkiem Academia Europaea w Londynie

Arkadiusz Wudarski został zaproszony do członkostwa w Academii Europaea. >>> więcej

Informacja z dnia 16 maja 2023


Professor Wudarski wurde Mitglied der Academia Europaea in London

Arkadiusz Wudarski wurde zur Mitgliedschaft in die Academia Europaea eingeladen. Professor Wudarski wird in der Rechtsabteilung der Akademie arbeiten, die insgesamt 127 Mitglieder umfasst. Die Aktivitäten dieser Abteilung umfassen ein breites Spektrum von Forschungsbereichen und ihre Mitglieder repräsentieren alle Rechtsgebiete. Vor den letzten Wahlen wurden in dieser Abteilung nur 4 Rechtswissenschaftler aus Polen vertreten, während es insgesamt 110 polnische Wissenschaftler in der gesamten Akademie gab. >>> więcej

Informacja z dnia 16 maja 2023


Arkadiusz Wudarski jako visting profesor na Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Arkadiusz Wudarski przebywał w semestrze letnim 2023 r. jako visting profesor na Wydziale Praw Uniwersytetu im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi. >>> więcej

Informacja z dnia 15 maja 2023


Arkadiusz Wudarski als Gastprofessor an der Staatlichen Universität Ivane Javakhishvili Tiflis

Arkadiusz Wudarski verbrachte das Sommersemester 2023 als Gastprofessor an der Juristischen Fakultät der Ivane Javakhishvili Universität in Tiflis. >>> więcej

Informacja z dnia 15 maja 2023


Gastvorträge von Professor Wudarski an der Internationalen Kaukasus-Universität und der Universität für Wirtschaft und Technologie in Tiflis

Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Georgien hielt Professor Arkadiusz Wudarski Gastvorträge an zwei Universitäten in Tiflis. Der Besuch an der Internationalen Kaukasus-Universität >>> więcej

Informacja z dnia 11 maja 2023


Wykłady profesora Wudarskiego na Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukauskim oraz Uniwersytecie Biznesu i Technologii w Tibilisi

W ramach współpracy naukowej z Gruzją professor Arkadiusz Wudarski wygłosił wykłady gościnne na dwóch uniwersytetach w Tibilisi. Wizyta na Międzynarodowym Uniwersytecie Kaukauskim >>> więcej

Informacja z dnia 11 maja 2023


Gründung des Georgisch-Polnischen Juristenvereins

Am 5. April 2023 wurde der Georgisch-Polnische Juristenverein gegründet – „Polsko-Gruzińskie Towarzystwo Prawnicze / ქართველ და პოლონელ იურისტთა ასოციაცია". Die Eröffnungskonferenz fand an der ältesten und renommiertesten Universität im Kaukasus, der staatlichen Universität Ivane Javakhishvili Tiflis, statt. >>> więcej

Informacja z dnia 19 kwietnia 2023


Powstanie Polsko-Gruzińskiego Towarzystwa Prawniczego

W dniu 5 kwietnia 2023 r. utworzono Polsko-Gruzińskie Towarzystwo Prawnicze (PGTP) –"ქართველ და პოლონელ იურისტთა ასოციაცია". Konferencja inaugurująca działalność Towarzystwa odbyła się na najstarszym i najbardziej renomowanym Uniwersytecie na Kaukazie – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. >>> więcej

Informacja z dnia 19 kwietnia 2023


Wykład profesora A. Wudarskiego w gruzińskim Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 7 kwietnia 2023 r. profesor A. Wudarski wygłosił wykład gościnny w gruzińskim Trybunale Konstytucyjnym w Batumi. >>> więcej

Informacja z dnia 12 kwietnia 2023


Vortrag von Professor A. Wudarski im georgischen Verfassungsgerichtshof

Am 7. April 2023 hielt Professor A. Wudarski einen Gastvortrag vor dem georgischen Verfassungsgericht in Batumi. >>> więcej

Informacja z dnia 12 kwietnia 2023


Wykład inauguracyjny profesora Arkadiusza Wudarskiego w Sądzie Najwyższym w Lizbonie

Na zaproszenie prezesa portugalskiego Sądu Najwyższego, pana sędziego Henrique Araứjo, profesor Arkadiusz Wudarski wygłosił wykład otwierający międzynarodowe kolokwium prawa rodzinnego. >>> więcej

Informacja z dnia 31 marca 2023


Eröffnungsrede von Professor Arkadiusz Wudarski am Obersten Gerichtshof von Lissabon

Auf Einladung des Präsidenten des portugiesischen Obersten Gerichtshofs, Richter Henrique Araứjo, hielt Professor Arkadiusz Wudarski den Eröffnungsvortrag des Internationalen Kolloquiums zum Familienrecht. >>> więcej

Informacja z dnia 31 marca 2023


Auftakt zum internationalen Forschungsprojekt an der Jagiellonen Universität in Krakau

Die Professoren Arkadiusz Wudarski und Michael Stürner hielten am 1. März an der Jagiellonen Universität einen Vortrag zum Thema "Corporate Sustainability Due Diligence - a national and cross-border perspective". Auf Einladung von Professor Piotr Mostowik, Leiter des Lehrstuhls für Internationales Privatrecht, gaben die Referenten einen Überblick über das Thema der sozialen Verantwortung von Unternehmen sowohl aus nationaler als auch aus grenzüberschreitender Perspektive. >>> więcej

Informacja z dnia 13 marca 2023


Inauguracja międzynarodowego projektu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Profesorowie Arkadiusz Wudarski i Michael Stürner wygłosili 1 marca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wykład dotyczący „Corporate Sustainability Due Diligence – a national and cross-border perspective”. Na zaproszenie profesora Piotra Mostowika, kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Prywatnego, prelegenci przedstawili zarys problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno z perspektywy krajowej jak i transgranicznej. >>> więcej

Informacja z dnia 07 marca 2023


Lubuskie Wawrzyny 2022

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Collegium Polonicum w Słubicach jest partnerem w konkursie Lubuski Wawrzyn Naukowy 2022 organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielopolskim. >>> więcej

Informacja z dnia 28 lutego 2023


Wizyta w Gorzowie

W Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie pracowników i kierownictwa Biblioteki z gośćmi ze Słubic – dr Agnieszką Brockmann, kierownik Biblioteki Collegium Polonicum oraz Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach i Piotrem Dziurda, pracownikiem Archiwum.  >>> więcej

Informacja z dnia 24 lutego 2023


Profesor Bernard P. Perlmutter z Uniwersytetu Miami gościem Collegium Polonicum

W semestrze letnim 2023 r. Collegium Polonicum ma przyjemność gościć profesora Bernarda Perlmuttera z Wydziału Prawa Uniwersytetu Miami. Profesor Perlmutter prowadzi w Collegium Polonicum badania z zakresu międzynarodowego prawa rodzinnego w ramach wspólnego projektu z profesorem Arkadiuszem Wudarskim, kierownikiem Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa. >>> więcej

Informacja z dnia 19 stycznia 2023


Professor Bernard P. Perlmutter von der Universität von Miami Gast des Collegium Polonicum

Das Collegium Polonicum freut sich, im Sommersemester 2023 Professor Bernard Perlmutter von der juristischen Fakultät der Universität von Miami zu Gast zu haben. Professor Perlmutter forscht bei uns im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit Professor Arkadiusz Wudarski, Leiter des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, zum internationalen Familienrecht. >>> więcej

Informacja z dnia 19 stycznia 2023


Alexander von Humboldt-Ehrenforschungsstipendium

Mit großer Freude geben wir bekannt, dass die Stiftung für die polnische Wissenschaft (FNP) den Wettbewerb für das polnische Alexander-von-Humboldt-Ehrenstipendienprogramm für das Jahr 2021 entschieden hat. Es ist uns eine Ehre, bekannt zu geben, dass der von Prof. Arkadiusz Wudarski vorgeschlagene Kandidat, Prof. Dr. iur. Michael Stürner von der Universität Konstanz mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Die beiden Professoren werden gemeinsam zu folgendem Thema forschen: Die internationale Privatrechtsdimension der sozialen Verantwortung der Unternehmen. Neben ihnen wurden drei weitere Forschungsstipendien vergeben. >>> więcej

Informacja z dnia 11 stycznia 2023


Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta

z wielką przyjemnoscią informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs w programie Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta w edycji 2021 r. Mamy zaszczyt poinformować, że zgtoszony przez pana profesora Arkadiusza Wudarskiego kandydat prof. dr. iur. Michael Stürner z Uniwersytetu w Konstancji znalazt się w gronie laureatów konkursu. Obaj profesorowie będą prowadzić współne badania naukowe dotyczące tematyki: The Private International Law Dimension of Corporate Social Responsibilit >>> więcej

Informacja z dnia 11 stycznia 2023


Wykład gościnny doktora Pawła Sikory w Collegium Polonicum

Na zaproszenie profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 8 grudnia 2022 roku wykład w Collegium Polonicum wygłosił Pan doktor Sikora z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat jego wystąpienia dotyczył odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne w Polsce i w Niemczech. >>> więcej

Informacja z dnia 08 grudnia 2022


Gastvortrag von Dr. Pawel Sikora am Collegium Polonicum

Auf Einladung von Professor Arkadiusz Wudarski, des Leiters des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, hielt Dr. Sikora von der Universität Zielona Góra am 8. Dezember 2022 einen Vortrag im Collegium Polonicum. Das Thema seiner Rede war die Haftung für Verkehrsunfälle in Polen und Deutschland. >>> więcej

Informacja z dnia 08 grudnia 2022


Besuch des Landgerichts Frankfurt (Oder)

Auf Initiative von Professor Arkadiusz Wudarski, des Leiters des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, fand am 7. Dezember 2022 eine Exkursion für polnisch-deutsche Jurastudenten zum Landgericht Frankfurt (Oder) statt. Ziel der Exkursion war die Erforschung der Funktionsweise deutscher Gerichte. >>> więcej

Informacja z dnia 07 grudnia 2022


Zwiedzanie sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą

Z inicjatywy profesora Arkadiusza Wudarskiego, kierownika Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa, 7 grudnia 2022 roku odbył się wyjazd studentów prawa polsko-niemieckiego do sądu rejonowego we Frankfurcie nad Odrą, który dotyczył problematyki funkcjonowania niemieckich sądów. >>> więcej

Informacja z dnia 07 grudnia 2022


#polskadozobaczenia – sprawozdanie z warsztatów

6 grudnia, z inicjatywy Koła Studentów kierunku studia o Polsce przy Collegium Polonicum w Słubicach, odbyły się warsztaty z udziałem specjalnych gości z Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. >>> więcej

Informacja z dnia 06 grudnia 2022


Uroczystość pożegnania dra Krzysztofa Wojciechowskiego

1 grudnia w Collegium Polonicum odbyła się uroczystość, podczas której oficjalnie ze stanowiskiem dyrektora administracyjnego żegnał się dr Krzysztof Wojciechowski, który odszedł na emeryturę po 30 latach pracy w CP. >>> więcej

Informacja z dnia 01 grudnia 2022


Vortrag von Professor T. Josipović aus Zagreb

Auf Einladung von Professor Arkadiusz Wudarski, des Leiters des Lehrstuhls für Polnisches und Europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, hielt Professorin Tatjana Josipović von der Universität Zagreb am 17. November 2022 einen Gastvortrag im Collegium Polonicum. Der in englischer Sprache gehaltene Vortrag befasste sich mit den rechtlichen Institutionen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Verbrauchermarktes in der Europäischen Union (Contract Law for EU Digital Market). >>> więcej

Informacja z dnia 30 listopada 2022


Profesor Tatjana Josipovic z wykładem o cyfryzacji rynku konsumenckiego w Unii Europejskiej

17 listopada 2022 roku do Collegium Polonicum w Słubicach przyjechała profesor Josipovic z Chorwacji, która na zaproszenie Katedry ,,Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystki Prawa” pod kierownictwem profesora Wudarskiego wygłosiła wykład gościnny. Profesor Tatjana Josipovic jest profesorem prawa cywilnego na uniwersytecie w Zagrzebiu, Chorwacji. >>> więcej

Informacja z dnia 30 listopada 2022


Przez Viadrinę do polskiej kancelarii prawnej – warsztat pracy, języki obce, prawo europejskie i live-work balance - spotkanie z cyklu " Z perspektywy absolwenta"

W czwartek, 24 lutego 2022 r. studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie na Odrą (EUV) kolejny mieli okazję udziału w piątym już spotkaniu z cyklu „Z perspektywy absolwenta” (#WPiA UAM). Tym razem gościem spotkania była mec. Anna Piotrowska, LL.M. radca prawny, absolwentka wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych. >>> więcej

Informacja z dnia 22 marca 2022


Zmarł profesor Stefan Jurga, w latach 1996–2002 rektor UAM

Wizjoner polityki kształceniowej – tak zapamięta prof. Stefana Jurgę Collegium Polonicum w Słubicach Z żalem zawiadamiamy, że 15 marca 2022 roku zmarł prof. dr hab. Stefan Jurga, który w latach 1996-2002 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990 - 1996 pełnił funkcję prorektora UAM. >>> więcej

Informacja z dnia 17 marca 2022


Czy praca w instytucjach europejskich jest dla mnie? - spotkanie z cyklu „Z perspektywy absolwenta”

Studenci wspólnego kierunku polsko-niemieckich studiów prawniczych już po raz czwarty wzięli udział w spotkaniu online z cyklu „Z perspektywy absolwenta”. 10 grudnia 2021 gościem cyklu była pani Alicja Chytła, doradczyni wiceprezesa Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w Luksemburgu. Głównym tematem spotkania było pytanie: „Czy praca w instytucjach europejskich jest dla mnie?”. >>> więcej

Informacja z dnia 16 grudnia 2021


Studenci i studentki European New School of Digital Studies z wizytą na UAM w Poznaniu

Studenci i studentki innowacyjnych studiów cyfrowych European New School of Digital Studies wzięli udział w warsztatach w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz spotkali się z członkami Studenckiej Agencji Marketingowej na WNPiD UAM. >>> więcej

Informacja z dnia 06 grudnia 2021


20 lat Archiwum im. Karla Dedeciusa

23 listopada 2021 roku o godz. 18:00 w Collegium Polonicum w Słubicach, w sali konferencyjnej nr 13 odbyły się uroczyste obchody dwudziestej rocznicy powstania Archiwum im. Karla Dedeciusa. Z tej okazji w foyer Collegium Polonicum otwarto wystawę „Karl Dedecius. Między słowami – między narodami”. W ten sposób nawiązano do 15 lipca 2001 roku, kiedy to Karl Dedecius – znany i ceniony tłumacz literatury polskiej na język niemiecki – przekazał Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina pierwszą część swojego archiwum wraz z zadaniem poszerzenia go o dalsze zbiory oraz przekształcenia w archiwum tłumaczy literatury i mediatorów kultury. >>> więcej

Informacja z dnia 01 grudnia 2021


XI Dyktando Słubickie

Już po raz jedenasty uczestnicy Dyktanda mieli okazję do zmierzenia się z tekstem napisanym specjalnie dla nich i pełnym ortograficznych pułapek. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach: Młodzież i Seniorzy. Dyktando odbyło się w ramach wydarzeń Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizatorzy dyktanda: Instytut Filologii Polskiej UAM, Collegium Polonicum oraz Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach. >>> więcej

Informacja z dnia 22 listopada 2021


30-lecie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Dokładnie 30 lat po podpisaniu aktu założycielskiego, 15 lipca 2021 r., Uniwersytet Europejski Viadrina podjął dyskusję na temat swojej roli w nauce i społeczeństwie. W rozmowie panelowej postawiono na otwarty i szczery dialog: które kierunki rozwoju w minionych 30 latach goście oceniają krytycznie i jakie mają oczekiwania wobec Viadriny w przyszłości? >>> więcej

Informacja z dnia 16 lipca 2021


Czy praca w konsultingu jest dla mnie? - spotkanie z cyklu „Z perspektywy absolwenta”

18 czerwca 2021 studenci Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych już po raz trzeci wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Z perspektywy absolwenta”. Tym razem o swoich doświadczeniach zawodowych opowiedziała Natalia Budzyńska, managerka w firmie Ernst&Young w Berlinie, gdzie jest odpowiedzialna za projekty związane z notyfikacją pomocy publicznej do Komisji Europejskiej, a zatem stosowania tego ważnego obszaru prawa europejskiego w praktyce >>> więcej

Informacja z dnia 07 lipca 2021


Dyskusja panelowa “Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe” otwiera obchody 30-lecia Collegium Polonicum

Dyskusja panelowa na temat transgranicznej nauki „Cross-border Cooperation, Academic Institutions and Re-bordering in Contemporary Europe” otworzyła obchody 30-lecia Collegium Polonicum. Dr Krzysztof Wojciechowski rozpoczynając spotkanie podkreślił: „Bliska współpraca transgraniczna jest znacznie trudniejsza niż klasyczna wymiana akademicka. Tym niemniej można ją określić jako serce politycznej współpracy w Europie”. >>> więcej

Informacja z dnia 18 czerwca 2021


Seminarium Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w Collegium Polonicum w Słubicach

11 i 12 czerwca 2021 w Collegium Polonicum odbyło się seminarium Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cieszymy się, że po tak długiej przerwie w spotkaniach i konferencjach, to właśnie uniwersyteckie wydarzenie  zainaugurował powrót do spotkań na żywo. >>> więcej

Informacja z dnia 17 czerwca 2021


O studiach na polsko-niemieckiej granicy opowiada Yanjing Li, studentka germanistyki międzykulturowej

Mam na imię Yanjing i przyjechałam do Collegium Polonicum w Słubicach z Chongqing w Chinach. Właściwie pochodzę z miasta Chengdu w prowincji Sichuan w południowych Chinach. Chengdu to ojczyzna niedźwiadków panda i ulubionego dania chińskiej kuchni - hotpot, czyli gorącego kociołka. Ludzie w Chengdu cieszą się życiem, a jego tempo jest spokojniejsze niż gdzie indziej. >>> więcej

Informacja z dnia 19 maja 2021


Z perspektywy absolwenta - spotkanie dr. Damianem Flisakiem

Już po raz drugi, studenci wspólnego kierunku polsko-niemieckich studiów prawniczych wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Z perspektywy absolwenta”. Na zaproszenie studentów odpowiedział dr Damian Flisak, doktor nauk prawnych, radca prawny, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, arbiter sporów domenowych oraz wykładowca akademicki. Obecnie dr Flisak pracuje na stanowisku Head of Group Public Affairs w Ringier Axel Springer Polska, wydawcy m.in. onet.pl, Newsweeka, Forbesa czy dziennika Fakt. >>> więcej

Informacja z dnia 17 maja 2021


Międzynarodowy mural upamiętnia jubileusz 30-lecia Collegium Polonicum

W roku 2021 Collegium Polonicum w Słubicach obchodzi 30-lecie działalności i z tej okazji na murach uczelni w miniony weekend powstał pamiątkowy mural. Mural znajduje się na filarze łącznika do budynku Biblioteki Collegium Polonicum i nawiązuje do profilu Collegium Polonicum w Słubicach. Przedstawia 30 lat współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i to co ją wyróżnia, czyli jej nie tylko polsko-niemiecki, jak było na początku, ale obecnie już międzynarodowy charakter. >>> więcej

Informacja z dnia 10 maja 2021


Bezpłatny program nauki języka niemieckiego

Unikatowy program nauki języka niemieckiego Aby umożliwić studia na kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze, w którym część zajęć prowadzona jest w języku niemieckim, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą utworzył unikatowy program kształcenia językowego. W zależności od tego, na jakim poziomie językowym jesteś, możesz wybrać między intensywnym wakacyjnym kursem języka a rocznym programem college’u językowego, które przygotują Cię do podjęcia studiów na niemieckim uniwersytecie – a wszystko na wyciągnięcie ręki, na polsko-niemieckiej granicy! >>> więcej

Informacja z dnia 29 kwietnia 2021


Z perspektywy absolwenta

W poniedziałek, 19 kwietnia br. studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych przez Wydziały Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięli udział w spotkaniu online z absolwentką tego kierunku, Dr. Joanną Guttzeit, sędzią w sądzie Amtsgericht Berlin Pankow/Weißensee. >>> więcej

Informacja z dnia 27 kwietnia 2021


Collegium Polonicum świętuje 30-lecie!

Collegium Polonicum w Słubicach (CP) jest wspólną jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. To jednocześnie jedna z czterech filii zamiejscowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku placówka świętuje 30-lecie działalności. >>> więcej

Informacja z dnia 13 marca 2021


Karolina Dreszer- Smalec Prezeską OFOP w Warszawie

Karolina Dreszer-Smalec, decyzją Walnego Zgromadzenia członków w dniu 2 grudnia 2020 roku, została wybrana na funkcję Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w Warszawie. Karolina Dreszer-Smalec jest członkiem zarządu federacji od 2013 roku i reprezentuje w niej Fundację na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic, gdzie pełni obecnie funkcję członkini zarządu, a przez kilka lat jej dyrektorki. >>> więcej

Informacja z dnia 03 grudnia 2020


Uroczyste otwarcie European New School of Digital Studies

W wirtualnej przestrzeni, w czwartek 22 października br., odbyło się uroczyste otwarcie European New School of Digital Studies (ENS) – wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mającej swą siedzibę w Collegium Polonicum w Słubicach. Pierwsi studenci na kierunku Master of Digital Entrepreneurship rozpoczynają naukę w semestrze zimowym 2020/21. >>> więcej

Informacja z dnia 23 października 2020


Germanistyka na polsko-niemieckiej granicy

Zapraszamy na rozmowę z dr Antoniną Balfanz, koordynatorką kierunku germanistyka międzykulturowa (I stopnia) prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV) >>> więcej

Informacja z dnia 17 kwietnia 2020


Nauka zdalna w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Od 11 marca br. uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach realizują swoje lekcje zdalnie, czyli na odległość, przy użyciu dostępnych w domach urządzeń do komunikacji (komputer, laptop, tablet itp.). Kontakt z uczniami odbywa się w czasie rzeczywistym, tzn. wg dotychczasowego planu lekcji, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Microsoft Office Teams. >>> więcej

Informacja z dnia 14 kwietnia 2020


Inauguracja Roku Akademickiego 2019/20

17 października 2019 roku po raz XXII uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 2019/2020 w Collegium Polonicum w Słubicach. Uroczystość poprowadził prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas wraz wiceprezydentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr. Jürgenem Neyerem. Rektor prof. Tadeusz Wallas w swoim przemówieniu przedstawił najważniejsze wydarzenia i rocznice ubiegłego roku akademickiego. Miniony rok to jubileusz 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego w ramach którego odbyło się wiele wydarzeń akademickich i kulturalnych. >>> więcej

Informacja z dnia 18 października 2019