Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18

W czwartek, 19.10.2017 o godz. 12:00 JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki w Collegium Polonicum w Słubicach. Była to już 20 uroczystość w historii placówki, w której również wziął udział prezydent partnerskiej uczelni, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Alexander Wöll.

W swoim przemówieniu JM Rektor prof. Andrzej Lesicki podkreślił, że "Współpraca z Uniwersytetem Europejskim Viadrina to 25-letni okres poszukiwań, eksperymentów, bezprecedensowych sukcesów, ale też trudnych chwil. (…) Od pewnego czasu rozważamy podjęcie swego rodzaju eksperymentu, jakim miałoby być utworzenie w Collegium Polonicum pierwszego w Europie wspólnego, polsko-niemieckiego wydziału".

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Beata Halicka z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum „Sami swoi czy obcy? Mieszkańcy Ziem Zachodnich w poszukiwaniu tożsamości”.

W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach.W tym roku akademickim naukę rozpoczyna około 100 studentów. Collegium Polonicum wyróżnia wysokie umiędzynarodowienie - prawie 30% studentów pochodzi z zagranicy: z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Chin, Meksyku i Wielkiej Brytanii.

W uroczystości wzięły udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście.

Tego dnia 5-lecie swojej działalności świętował Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach. Instytut został utworzony wspólnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z dnia 19 października 2012 r. Polscy i niemieccy badacze z Instytutu reprezentują następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki humanistyczne, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i historia; nauki o Ziemi (min. geografia); nauki biologiczne (min. ekologia i hydrobiologia); nauki prawne i techniczne. Realizowane przez nich projekty i tematy badawcze poświęcone są problematyce polsko-niemieckiej i szeroko rozumianym granicom. Instytut działa aktywnie organizując konferencje, wykłady gościnne, warsztaty, spotkania autorskie i wystawy.

2017-10-19_DSC7688 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7693 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7709 ©Adam Czerneńko
2017-10-19_DSC7720 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7738 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7743 ©Adam Czerneńko
2017-10-19_DSC7747 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7752 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7761 ©Adam Czerneńko
2017-10-19_DSC7767 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7779 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7794 ©Adam Czerneńko
2017-10-19_DSC7821 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7836 ©Adam Czerneńko 2017-10-19_DSC7910 ©Adam Czerneńko