Banner Collegium Polonicum

Patronat UAM Collegium Polonicum w Słubicach nad klasą akademicką w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach

W piątek, 15 września br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się  uroczystość podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na jego mocy Collegium Polonicum (CP) oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) obejmą patronatem uczniów słubickiego liceum w następujących dziedzinach: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia oraz historia.

Porozumienie o współpracy podpisali Prorektor UAM ds. kształcenia oraz Collegium Polonicum i jednocześnie Dyrektor PNIB, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, dyrektor szkoły, Pani Maria Jaworska oraz dyrektor administracyjny CP, dr Krzysztof Wojciechowski.

„Collegium Polonicum  jest kulturotwórczą jednostką dla Słubic, od lat angażuje się w kontakt ze szkołami, a odgrywanie coraz istotniejszej roli w procesie kształcenia młodych ludzi jest bardzo ważne. Podpisanie tego porozumienia to dalsze rozwijanie współpracy, która istniała już do tej pory, a dzięki temu wypracujemy wspólną platformę porozumienia, stworzymy mapę zainteresowań i aktywności oraz będziemy wzajemnie się wspierać. Młodzież będzie mogła bezpłatnie skorzystać z oferty Collegium Polonicum, do jej dyspozycji będą pracownie językowe oraz laboratoria chemiczne” – podkreśliła prof. Beata Mikołajczyk.

Uczniowie słubickiego liceum będą mogli uczestniczyć także we wszelkich wydarzeniach uniwersyteckich organizowanych w Collegium Polonicum i prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych CP oraz PNIB.

Porozumienie zostało zawarte na jeden rok szkolny, do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Koordynatorem współpracy z ramienia Collegium Polonicum jest pani Sylwia Cor.

Sylwia Cor
Tel. 61 829 6814
e-mail: cor@europa-uni.de