Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 w Collegium Polonicum w Słubicach

18 października 2018 roku po raz XXI uroczyście otworzono nowy Rok Akademicki 2018/2019 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Uroczystość poprowadził Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas wraz z nowo wybraną Prezydentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr Julią von Blumenthal. Rektor prof. Tadeusz Wallas w swoim przemówieniu przedstawił rozwój Collegium Polonicum oraz program tworzenia nowych wspólnych kierunków studiów z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. Prezydentka Viadriny prof. Julia von Blumenthal wygłosiła przemówienie w języku polskim i podkreśliła znaczenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako najważniejszego zagranicznego partnera Viadriny, z którym niemiecka uczelnia współpracuje od 27 lat na wielu płaszczyznach.

W dalszej części inauguracji Rektor wraz Prezydentką Viadriny przyjęli ślubowanie od studentek i studentów rozpoczynających naukę w Collegium Polonicum w Słubicach.

Wykład inauguracyjny „Zagrożenia dla demokratycznych standardów we współczesnej Europie” wygłosiła Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg.

Inaugurację uświetnił występ chóru akademickiego.