Banner Collegium Polonicum

Podziękowania za walkę z pożarem

03 września 2018 w małej auli Collegium Polonicum odbyło się spotkanie, w trakcie którego Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki podziękował za walkę z pożarem dużej auli w dniu 31 lipca 2018. W spotkaniu wzieli udział również prorektor ds. kadry i finansów prof. Tadeusz Wallas oraz Kanclerz UAM, dr Marcin Wysocki.

Podziękowania w imieniu walczących z ogniem strażaków odebrali Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Patryk Maruszak i Komendant Powiatowy SP w Słubicach mł. bryg. mgr Wojciech Śliwiński, pracownicy Collegium Polonicum, przewodnicząca Rady Samorządu Studentów CP oraz pracownicy firmy ochroniarskiej. Z całego serca Wszystkim dziękujemy!

Podziękowania otrzymali:

1. Mgr Agnieszka Brończyk

2. Magdalena Jeżak-Tomasik

3. Zofia Małek                                                   

4. Agnieszka Napierała

5. Joanna Sadłowska

6. Grażyna Sobieralska

7. Katarzyna Szmythaber

8. Bryg. mgr inż. Patryk Maruszak

9. Mł. bryg. mgr inż. Michał Borowy

10. Mł. bryg. mgr Wojciech Śliwiński

11. Wojciech Golubski

12. Waldemar Jakubowski

13. Łukasz Lipowski

14. Piotr Napierała

15. Piotr Nowak

16. Ryszard Majewski

17. Sylwester Marcińczyk

18. Jan Kozłowski

19. Piotr Pietrucik

20. Prof. Andrzej Pukacz

21. Sławomir Sobieralski

22. Dr Wojciechowski Krzysztof

23. Władysław Wołujewicz