Banner Collegium Polonicum

Absolutorium 2019

7 czerwca 2019 r. w małej auli Collegium Polonicum po raz 20 pożegnaliśmy naszych studentów podczas uroczystego absolutorium. W tym roku mury uczelni opuściły studentki i opuścili studenci – absolwenci polsko-niemieckich studiów prawniczych i filologii germańskiej. W uroczystości absolutoryjnej wziął prof. Tadeusz Wallas - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Janine Nuyken - wiceprezydent oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. Roman Budzinowski - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, prof. Carmen Thiele - dziekan Wydziału Prawa Viadriny, prof. Annette Werberger – dziekan Wydziału Kulturoznawstwa Viadriny, prof. Joanna Długosz – kierownik polsko-niemieckich studiów prawniczych, dr Krzysztof Wojciechowski – dyrektor Collegium Polonicum oraz zaproszeni goście i rodziny studentów. Uroczystość poprowadziła Katarzyna Szmythaber – przewodniczącą Samorząd Studentów Collegium Polonicum.

W trakcie uroczystości wyróżniający się studenci otrzymają nagrody za wyniki w nauce oraz aktywną działalność na rzecz uczelni.

Do tej pory mury uczelni opuściło ponad 3500 absolwentów.