Banner Collegium Polonicum

Absolwent studiów wspólnych na kierunku prawo, pan Dorian Duda zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Promotorem zwycięskiej pracy magisterskiej jest pani Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja o konkursie

Wyniki konkursu