Banner Collegium Polonicum

Absolwenci prawa laureatami IV edycji Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Absolwenci polsko-niemieckich studiów wspólnych na kierunku Prawo zostali laureatami IV edycji Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych na nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego:

-  II nagrodę zdobył Tomasz Waszewski za pracę magisterską: „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim”,

- III nagroda przypadła Michałowi Szczepaniakowi za pracę magisterską: „Elektroniczne postępowaniu upominawcze w prawie polskim i niemieckim. Analiza prawnoporównawcza”.

Promotorem obu prac magisterskich był dr hab. Marcin Walasik.

Więcej informacji: www.tnpc.pl