Banner Collegium Polonicum

Certyfikaty dla kierunku Prawo "Studia z Przyszłością" oraz "Laur Europejski"

Kierunek Prawo prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą został dwukrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością”. Nasz Kierunek otrzymał po raz drugi certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz dodatkowo certyfikat nadzwyczajny „Laur Europejski”.

 Certyfikat  „Laur Europejski” otrzymują tylko te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które  - w opinii Komisji Eksperckiej - wdrożyły najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe ukierunkowane na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi.

W Programie „Studia z Przyszłością” certyfikowane są kierunki i specjalności studiów wyróżniające się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji i kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością”  przyznano kierunkom studiów, które – w opinii Komisji – zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy oraz pozwalają studentom nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na kierunku prawo koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno–gospodarczego oraz umożliwia przekazywanie nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Zgodnie  z regulaminem Programu aplikację oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów- członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W opinii Komisji certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikaty „Laur Europejski” oraz „Studia z Przyszłością” przyznano w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Na gali w Warszawie 13 kwietnia 2017 r.  nagrodę w imieniu Wydziału Prawa i Administracji odebrała Pani Prodziekan ds. kształcenia i współpracy z otoczeniem prof. UAM dr hab. Joanna Haberko.

Więcej informacji na temat wyróżnionego kierunku prawo:

http://www.cp.edu.pl/pl/studia/rekrutacja/prawo/index.html

Zdjęcia z Finałowej Gali Programu:

http://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-49  

cert_prawo4_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM          cert_prawo5_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM       cert_prawo_150px ©Wydział Prawa i Administracji UAM

(Źródło: www.amu.edu.pl)