Banner Collegium Polonicum

Konferencja naukowa Europa XXI wieku

Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 2-3 lutego br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się XVII międzynarodowa konferencja o tematyce europejskiej  z cyklu „Europa XXI wieku”. Tym razem tematem konferencji byłat Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań. Konferencję zorganizwali: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

W konferencji udział wzięli naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy.

W trakcie konferencji podjęto próba wskazania i oceny znaczenia determinantów, a w szczególności obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich. Na tej podstawie możliwe będzie formułowanie wniosków i prognoz, których realizacja zapewni warunki do wyjścia z kryzysu oraz szybkiego rozwoju w przyszłości. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.