Banner Collegium Polonicum

I Zjazd Absolwentów

Takiego spotkania jeszcze nie było!

W roku 2016 Collegium Polonicum w Słubicach obchodzi jubileusz  25-lecia istnienia , co stało się doskonałą okolicznością do zorganizowania  w dniu 14 października br. Pierwszego Zjazdu Absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych dotąd w placówce.

Tego dnia byli studenci uczelni powitani zostali przez Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, m. in. przez Panią Prorektor, prof. dr hab. Beatę Mikołajczyk, przedstawicieli Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, m. in. panią Wiceprezydent prof. dr hab. Ines Härtel, jak również przez pana dr. Krzysztofa Wojciechowskiego, dyrektora Collegium Polonicum. Nie zabrakło wzniosłych słów, wspomnień i okazji do wzruszeń. Absolwenci opowiadali o swoich sukcesach zawodowych, dziękując jednocześnie przedstawicielom swojej Alma Mater za zaangażowanie i jak mówili „niemal rodzicielską opiekę” wykładowców  w trakcie studiów. Nasi byli studenci mieli okazję do spotkania nie tylko  z najwyższymi władzami obu Uniwersytetów, ale także do zobaczenia się ze swoimi byłymi wykładowcami, którzy tego dnia niezwykle licznie przybyli do Słubic.  Absolwenci wspominali bardzo dobre warunki, jakie stworzono im, by mogli studiować: doskonałą kadrę dydaktyczną, świetnie wyposażone sale, laboratoria, bibliotekę i miasteczko akademickie z pokojami o najwyższym standardzie. 

W zjeździe absolwentów uczestniczyło ponad 200 osób, czyli ok. 6% wszystkich, którzy uzyskali dyplom uczelni. Reprezentowali oni kierunki studiów tj.: prawo, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, filologia, spec. filologia germańska, filologia polska, filologia polska jako obca, fizyka, spec. informatyka stosowana.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Bibobit.

_DSC0132 ©Adam Czerneńko _DSC0166 ©Adam Czerneńko _DSC0168 ©Adam Czerneńko
_DSC0271 ©Adam Czerneńko _DSC0293 ©Adam Czerneńko _DSC0297 ©Adam Czerneńko
_DSC0303 ©Adam Czerneńko _DSC0316 ©Adam Czerneńko