Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/16

14 października br. w dużej auli Collegium Polonicum po raz 18 został zainaugurowany rok akademicki. Inauguracja rozpoczęła się przemówieniem Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka i mową powitalną pana Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. Alexandra Wölla. Wykład inauguracyjny pt. „Język w przestrzeni publicznej” wygłosił prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer.

"Kluczowe znaczenie ma interdyscyplinarna integracja uczonych i studentów, z różnych środowisk krajowych
i zagranicznych, dlatego oba partnerskie uniwersytety zamierzają w roku akademickim 2015/2016 kontynuować i rozwijać dalszą współpracę. Obok umacniania, rozszerzania i popularyzowania wspólnych kierunków studiów oraz pogłębiania współpracy
w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym, Uniwersytet Viadrina i UAM rozszerzać będą  główne organizacyjne ramy współpracy. Zintensyfikowały się prace nad przekształceniem Collegium Polonicum w Słubicach we wspólny, polsko-niemiecki wydział naszych obu uczelni. Jeśli to się powiedzie – będzie to pierwsza w Europie podstawowa jednostka uniwersytecka o charakterze transgranicznym, międzynaro-dowym i bilateralnym". - podkreślił w swoim przemowieniu Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

W trakcie uroczystości przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostali uroczyście immatrykulowanie oraz zostały im wręczone pamiątkowe listy immatrykulacyjne.

W uroczystości wzięły udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ora zaproszeni goście.

Collegium Polonicum spośród innych uczelni wyróżnia bardzo duże umiędzynarodowienie – około 30% studentów to obcokrajowcy, którzy pochodzą z  Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Iraku, Bułgarii, Chin, Francji, Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Wietnamu i Pakistanu.

Obecnie trwają wspólne intensywne prace władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą nad przekształceniem Collegium Polonicum w międzynarodowy polsko-niemiecki wydział „International Faculty of European and Regional Studies” (Międzynarodowy Wydział Studiów Europejskich i Regionalnych), co otworzy nowe perspektywy dla uczelni. Planuje się, że w ramach powstania nowego wydziału utworzone zostaną nowe wspólne kierunki studiów, zostanie zintensyfikowana aktywność badawcza oraz międzynarodowa wymiana naukowa.

2015-10_DSC9787-www ©Adam Czerneńko

2015-10_DSC9778-www ©Adam Czerneńko

2015-10_DSC9833-www ©Adam Czerneńko

2015-10_DSC9834-www ©Adam Czerneńko

2015-10_DSC9876-www ©Adam Czerneńko