Banner Collegium Polonicum

Karolina Dreszer-Smalec z FCP członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Karolina Dreszer-Smalec z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

karolina_ds ©CP


W wyniku nominacji Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Karolina Dreszer-Smalec, członkini zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Słubicach oraz doktorantka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu została członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2015-2020. Karolina zgłoszona została jako wiceprezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

 

Czym jest Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)?

EKES to organ konsultacyjny Unii Europejskiej. Komitet, utworzony w 1957 r., zapewnia doradztwo na rzecz głównych instytucji UE (Komisji Europejskiej, Rady UE, Parlamentu Europejskiego), sporządzając opinie w sprawie propozycji legislacyjnych UE oraz opinie z inicjatywy własnej. Jedną z głównych ról EKES jest budowanie pomostu między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Poprzez zwoje działanie EKES promuje demokrację uczestniczącą w UE i pomaga wzmacniać rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podejmując zorganizowany dialog z tymi grupami w państwach członkowskich UE i w pozostałych krajach na całym świecie.

 

Kim jest Karolina Dreszer-Smalec?

Karolina ukończyła w Collegium Polonicum w Słubicach studia na kierunku gospodarka przestrzenna, o specjalności rozwój i rewitalizacja miast i wsi. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Ekonometrii Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. W pracy doktorskiej podejmuje temat przemian obszarów kolejowych w obszarze metropolitalnym Poznania.

Karolina jest również członkinią zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz wiceprezeską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie. W pracy zawodowej zajmuje się animacją współpracy między administracją centralną i samorządami a organizacjami pozarządowymi, pełni rolę doradcy dla organizacji pozarządowych.