Banner Collegium Polonicum

Tomasz Waszewski - absolwent prawa laureatem konkursu

Pan mgr Tomasz Waszewski  - absolwent studiów  wspólnych na kierunku prawo prowadzonym przez WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Prawa Uniwersytetu  Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - zajął II miejsce  w Konkursie Krajowej Rady Komorniczej na najlepszą  pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania  egzekucyjnego pt.: „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim”. Promotorem zwycięskiej pracy magisterskiej jest dr hab. Marcin Walasik.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu