Banner Collegium Polonicum

Ochrona dóbr kultury w sytuacjach nagłego zagrożenia.

Utworzenie Transgranicznego Związku Ratunkowego Frankfurt nad Odrą – Słubice

 Archiwa i biblioteki z Frankfurtu nad Odrą i Słubic zawarły porozumienie o wzajemnej pomocy na wypadek katastrof

 Nikt z nas nie oczekuje katastrofy, jednak być przygotowanym na powódź, awarie techniczne, czy też pożar jest ważnym zadaniem wszystkich instytucji państwowych i publicznych. W przypadku katastrofy archiwa i biblioteki stają przed szczególnie trudnym wyzwaniem.

Z tego względu Collegium Polonicum wraz z Biblioteką oraz Archiwum Karla Dedeciusa, Filia Archiwum Urzędu do Spraw Akt Stasi (BStU) we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet Europejski Viadrina wraz z Biblioteką i Archiwum Uniwersyteckim oraz Archiwum Miejskie we Frankfurcie nad Odrą po intensywnych konsultacjach zawarły porozumienie o wzajemnej pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia. Współpraca w ramach utworzonego zespołu przeciwkryzysowego ma na celu ochronę przechowywanych w tych instytucjach dóbr kultury.

Dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor administracyjny Collegium Polonicum, podkreśla, że jest to pierwszy transgraniczny regionalny Związek Ratunkowy pomiędzy bibliotekami i archiwami z Polski i z Niemiec oraz jeden z niewielu tego typu w Europie: „Już dzięki intensywnym dyskusjom, jakie prowadziliśmy w celu nawiązania współpracy, zbliżyliśmy się do siebie i pogłębiliśmy znajomość działalności wszystkich partnerów.”

Członkowie Związku liczą na to, że dzięki transgranicznej współpracy w razie katastrofy, która - jak mają nadzieję - niegdy nie nastąpi, będą mogli skorzystać z zaplecza i doświadczenia partnerów. Uprzednio instytucje wymieniły między sobą informacje o warunkach lokalnych, indywidualnych planach działań i wyposażeniu na wypadek nagłego i nieprzewidywalnego zagrożenia.

„Wszyscy mamy w pamięci obrazy Archiwum Miejskiego w Kolonii i Biblioteki Księżnej Anny Amalii w Weimarze po pożarze. Szczególnie w pierwszej fazie, kiedy szybko trzeba przeprowadzić prace wydobywcze i zabezpieczenie zbiorów, potrzebni są silni, lokalni partnerzy.” – stwierdza Ralf-Rüdiger Targiel, kierownik Frankfurckiego Archiwum Miejskiego. Chodzi np. o tymczasowe składowanie archiwaliów w odpowiednich i odpowiednio zabezpieczonych magazynach.

„Jako filia dużej placówki federalnej możemy w naszych archiwach zapewnić odpowiednie warunki składowania i przyczynić się do uratowania szczególnie wartościowych zbiorów” – zapewnia kierownik Frankfurckiego Urzędu do Spraw Akt Stasi” – Rüdiger Sielaff.

Kierowniczka Archiwum Uniwersyteckiego dr Agnieszka Brockmann i dyrektorzy Biblioteki Uniwersyteckiej – dr Hans-Gerd Happel i dr Henning Klauß, podkreślają międzybranżowy charakter Związku. Archiwa i biblioteki współpracując ze sobą i łącząc swe siły będą mogły w przypadku katastrofy działać szybciej i efektywniej. „Z działań tych skorzystają także Biblioteka Collegium Polonicum i Archiwum Karla Dedeciusa, przechowujące zbiory cenne i niezwykle ważne dla polityki porozumienia polsko-niemieckiego” – zauważają Grażyna Twardak, kierowniczka Biblioteki Collegium Polonicum i Błażej Kaźmierczak, kierownik Archiwum Karla Dedeciusa.

„Transgraniczyny Związek Ratunkowy jest ważnym krokiem do nawiązania kontaktów pomiędzy instytucjami z obu stron Odry” – mówi Rüdiger Sielaff, kierownik Filii Urzędu do Spraw Akt Stasi we Frankfurcie nad Odrą – „Dzięki niemu i dalszym regularnym spotkaniom będziemy pogłębiać naszą współpracę.”

porozumienie_2016-001 ©cp porozumienie_2016-002 ©cp porozumienie_2016-003 ©cp
porozumienie_2016-004 ©cp porozumienie_2016-005 ©cp porozumienie_2016-006 ©cp
porozumienie_2016-007 ©cp porozumienie_2016-008 ©cp porozumienie_2016-009 ©cp
porozumienie_2016-010 ©cp porozumienie_2016-011 ©cp porozumienie_2016-012 ©cp
porozumienie_2016-013 ©cp porozumienie_2016-014 ©cp