Banner Collegium Polonicum

Prawo z certyfikatem "Lider jakości kształcenia"

Certyfikat „Lidera jakości kształcenia” dla Prawa (kierunek wspólny UAM i UEV)

Z radością informujemy, że Kierunek Prawo prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą został dwukrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością”. Nasz Kierunek otrzymał nie tylko certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat nadzwyczajny „Lidera jakości kształcenia”.

Certyfikat „Lider Jakości Kształcenia” otrzymują tylko te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji Programu.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na kierunku prawo koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego oraz umożliwia przekazywanie nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.

Zgodnie  z regulaminem Programu aplikację oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów- członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W opinii Komisji certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikaty „Lider Jakości Kształcenia” oraz „Studia z Przyszłością” przyznano w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego .

Na gali w Warszawie 16 marca br. nagrodę w imieniu Wydziału Prawa i Administracji UAM odebrała kierownik nagrodzonego kierunku studiów dr Joanna Długosz.

Więcej informacji na temat wyróżnionego kierunku prawo:

http://www.cp.edu.pl/pl/studia/rekrutacja/prawo/index.html   

1650pdtjgeb9ufv471max-www ©Joanna Długosz

IMG_4771-www ©Joanna Długosz

cert_prawo2-www ©Joanna Długosz

cert_prawo-www ©Joanna Długosz