Banner Collegium Polonicum

Collegium Polonicum w Słubicach miejscem debaty z Radą MCK w Krakowie

4 września 2017 r. Frankfurt nad Odrą i Słubice odwiedzili członkowie Rady Programowej oraz kierownictwo Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Radę Programową tworzą dyrektorzy polskich renomowanych instytucji kultury jak również wybitni politycy i dyplomaci z Litwy, Rumunii, Ukrainy i Słowacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i służyło ono wzajemnym poznaniu oraz rozważeniu ewentualnych możliwości współpracy. Międzynarodowe Centrum Kultury podobnie jak Uniwersytet Europejski Viadrina i Collegium Polonicum jest owocem przemian zapoczątkowanych w 1989 roku. Wszystkie trzy instytucje powstały w 1991 roku. Dyrektor MCK prof. Jacek Purchla przypomniał książkę Karla Schlögla „Środek leży na wschodzie: Europa w stadium przejściowym“, która już w latach 1990-tych była w Krakowie czytana i żywo dyskutowana. Jej autor, emerytowany profesor Viadriny był częstym gościem w MCK. Również biorący udział w spotkaniu prof. Paul Zalewski odwiedził MCK wraz ze swoimi studentami latem 2011 roku, brał także udział w drugiej i trzeciej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (2013, 2017). Reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prof. Beata Halicka zorganizowała w 2013 roku tygodniowy wyjazd studyjny na temat mitu Galicji w XIX i XX wieku i wieloetniczności tego regionu. Pierwszym punktem programu był pobyt w Krakowie i warsztaty w MCK.

Ta mająca przepiękną siedzibę w nowocześnie odnowionej kamienicy przy Starym Rynku w Krakowie instytucja jest od lat bardzo aktywna w kraju i za granicą, współpracuje np. z takimi niemieckimi instytucjami jak Zentralinstitut für Kunstgeschichte czy Studienstiftung des deutschen Volkes. Około 50 pracowników koordynuje wystawy, projekty badawcze, konferencje, seminaria, serie wydawnicze, szkoły letnie, programy stypendialne, podróże studyjne oraz wydaje ambitne dwujęzyczne czasopismo HERITO.
Wyznaczony na 2018 Europejski Rok Dziedzictwa stwarza okazję do zaplanowania i przeprowadzenia wspólnych projektów. MCK w Krakowie jest odpowiedzialne za przebieg Europejskiego Roku Dziedzictwa w Polsce. W „okrągłym stole” w Słubicach brał udział również przedstawiciel Niemieckiego Narodowego Komitetu ds. Ochrony Zabytków Björn Bernat, który przedstawił działania w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa w Niemczech oraz związaną z tym platformę online www.sharingheritage.eu.
Jak wiadomo od dwóch lat relacje między Polską a Unią Europejską nie należą do najlepszych. Z tego względu zarówno gospodarzom jak i naszym gościom szczególnie zależało na zademonstrowaniu otwartości na polsko-niemiecką współpracę i wspólne projekty. Spotkanie przebiegło we wspaniałej, przyjaznej atmosferze.

dr Magdalena Abraham-Diefenbach

P1230988 ©Ewa Wojtoń