Banner Collegium Polonicum

Jak się studiuje germanistykę międzykulturową w Collegium Polonicum?

Kacper_Kuchcicki-www ©CP

W ramach kierunku studiów filologii germańskiej zajmujemy się badaniem i opisem języka niemieckiego, kultury i literatury – mówi Kacper Kuchcicki student germanistyki międzykulturowej w Collegium Polonicum w Słubicach (studia I stopnia), wspólnego kierunku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kierunek ten powstał w roku akademickim 2011/2012 i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno studentów i studentek z Polski, jak i z Niemiec oraz innych krajów.

 

• Czym jest germanistyka i dlaczego jest „międzykulturowa”?

• Mamy bezpośredni kontakt z kulturą niemiecką, co jest rzeczą najważniejszą przy nauce języków obcych, a przede wszystkim dla osób studiujących germanistykę. Wymiana kulturowa jest obecna na każdych zajęciach, ponieważ często jesteśmy odpowiednio grupowani, aby korzystać jak najwięcej z kontaktów z ludźmi o innym pochodzeniu, czy kulturze. Rokrocznie zapraszane są również studentki i studenci z Chin, którzy czynnie biorą udział w zajęciach przez cały rok, co przenosi wymianę kulturową na nowy poziom.

 

Co daje studiowanie na polsko-niemieckiej granicy?

• Germanistyka międzykulturowa proponuje szeroki zakres możliwości – studiujący, jako studenci obu uczelni korzystają z wielu udogodnień, jak chociażby zajęcia w Centrum Językowym, które jest jedną z części Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, czy z dodatkowych zajęć w lektoratach Collegium Polonicum, korzystanie z obu bibliotek, bilet semestralny na Berlin i Brandenburgię. Zajęcia germanistyki są prowadzone w oparciu o porównania polsko-niemieckie w każdej dziedzinie wiedzy, którą zdobywamy podczas zajęć, dlatego umożliwia to rozwijanie wiedzy o stosunkach pomiędzy dwoma państwami oraz doświadczanie różnic kulturowych.

 

• A co po studiach? Jakie są możliwości kariery zawodowej?

• Program germanistyki międzykulturowej jest szerszy w porównaniu do standardowej filologii germańskiej, przez co mamy większe możliwości dalszego wyboru studiów, czy to w Niemczech, czy w Polsce. Studia te przygotowują nas częściowo do pracy w różnych ośrodkach kultury, w wydawnictwach, czy też jako tłumacze, jako nauczyciele, w dyplomacji czy redakcjach. Według artykułu portalu „Alumni” germaniści w ostatnich czasach nie są już traktowani jak kandydaci na tłumaczy, czy nauczycieli języka, ponieważ w germanistyce kryje się dużo więcej potencjału, np. dla kulturoznawców czy dziennikarzy. Wiedza o języku i kulturze sprzyja procesowi rozwijania umiejętności pisania różnych gatunków tekstów - akademickich, beletrystycznych czy dziennikarskich, a poznawanie kultury niemieckiej oraz polskiej pozwala na zajęcie w przyszłości pozycji osoby pośredniczącej, która będzie miała doświadczenie w zróżnicowaniu kultur oraz umiejętność odnalezienia się w każdej z nich.

 

Głównymi elementami programu germanistyki międzykulturowej są:

• intensywna nauka języka niemieckiego dla wszystkich studentów i studentek nie-niemieckojęzycznych oraz polskiego dla studentów i studentek niemieckojęzycznych oraz inne języki obce;

• zagadnienia kultury niemieckiej w kontekście środkowoeuropejskim

• historia literatury w kontekście polsko-niemieckim i wiedza o literaturze

• komunikacja międzykulturowa

• tłumaczenia fachowe, naukowe oraz ustne

 

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku niemieckim, a odbywają się zarówno w Collegium Polonicum w Słubicach oraz na campusie Viadriny w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą. Absolwenci i absolwentki germanistyki międzykulturowej otrzymują na zakończenie studiów dwa dyplomy polski – z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niemiecki – z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Umożliwia to kontynuację studiów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.