Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


Filologia angielska

Filologia angielska, specjalność: język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie (Master of English and Multicultural Communication in Europe) jest nowym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym programem magisterskim (II stopnia) oferowanym przez Wydział Anglistyki UAM (studia prowadzone w Collegium Polonicum w Słubicach we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina).

W trakcie studiów oferowane są zajęcia z zakresu kultury europejskiej, historii integracji europejskiej, współczesnego społeczeństwa europejskiego oraz instytucji europejskich. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Student specjalności zdobywa wiedzę jak rozumieć oraz analizować procesy komunikacyjne we współczesnej Europie, w obrębie instytucji politycznych oraz mediów. Po ukończeniu studiów absolwent specjalności dzięki doskonałej znajomości języka angielskiego oraz zagadnień z zakresu kultury, społeczeństw, procesów integracji, polityk i instytucji UE będzie przygotowany do pracy na rynku europejskim w mediach, sektorze wydawniczym, instytucjach pozarządowych, kulturalnych, społecznych, międzynarodowych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego i kultury europejskiej.

 

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra Wydziału Anglistyki UAM. 

 

Rekrutacja:

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub absolwentów innych kierunków i programów władających biegle językiem angielskim na poziomie C1

1. Uwzględniana jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z profesorem prowadzącym seminarium dotycząca zakresu dziedziny wybranego seminarium magisterskiego, dziedziny jego zainteresowań oraz motywacji, za którą wraz z oceną na dyplomie można otrzymać 20 punktów

 

 

Wiecej informacji:

e-mail: study.cp@europa-uni.de
Sylwia Cor, telefon: +48 61 8296 814