Banner Collegium Polonicum

Gospodarka przestrzenna


cr_inżynierskie ©Collegium Polonicum

Kierunek gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie, prowadzone przez Collegium Polonicum w Słubicach. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, realizowane przy wsparciu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Studenci tego kierunku zdobywają praktyczną wiedzę m.in w zakresie opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi.

cr_studenci_dziedziniec_ławka ©Collegium Polonicum