Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


Studia pierwszego stopnia inżynierskie / ENGINEER

cr_inżynierskie ©Collegium Polonicum

Gospodarka przestrzenna to stacjonarne, 3,5-letnie studia inżynierskie, prowadzone przez Collegium Polonicum w Słubicach. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, realizowane przy wsparciu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. 

cr_grupowe_selfi ©Collegium Polonicum