Banner Collegium Polonicum
uam_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia
viadrina_klein ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia

O kierunku

I stopnia ©CP

Germanistyka międzykulturowa to jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Studenci poznają kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera im nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym, zdobywają również kompetencje kulturowe w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i doskonalą kompetencje translatoryczne.

Międzykulturowe przygotowanie ułatwia absolwentom kierunku germanistyka międzykulturowa podjęcie pracy przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w instytucjach Unii Europejskiej w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Absolwenci studiów są bardzo dobrze przygotowani do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:

  • historię polsko-niemieckich stosunków politycznych i społecznych;
  • polsko-niemieckie związki literackie;
  • literaturoznawstwo;
  • tłumaczenia literackie i naukowe;
  • językoznawstwo, gramatykę opisową, porównawczą i strukturalna;
  • praktyczną naukę języka niemieckiego (dla Polaków) i polskiego (dla obcokrajowców);
  • komunikację międzykulturową;
  • drugi język obcy.

Ukończenie studiów umożliwi m.in. ich kontynuację na studiach II stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Co warto wiedzieć o kierunku - prezentacja w PDF

Germanistyka na polsko-niemieckiej granicy - rozmowa z dr Antoniną Balfanz, koordynatorką kierunku

Fotosesja-studenci-CP_2019_DSC3063-600 ©CP