Banner Collegium Polonicum

Filologia germańska - spec. germanistyka międzykulturowa

I stopnia ©CP

to wspólny kierunek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (UEV). Kierunek prowadzą Wydział Neofilologii UAM i Wydział Kulturoznawstwa UEV. Zajęcia są prowadzone w Collegium Polonicum w Słubicach oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina w sąsiednim Frankfurcie nad Odrą. Prowadzone są przez wykładowców z UAM i UEV. Absolwenci otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów – polski UAM i niemiecki UEV.

Germanistyka międzykulturowa to jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Studenci poznają kulturę niemieckiego obszaru językowego w kontekście kultury europejskiej, co otwiera im nowe perspektywy także w późniejszym samodzielnym życiu zawodowym, zdobywają również kompetencje kulturowe w oparciu o badanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, a także o stosunki polsko-niemieckie, jak i doskonalą kompetencje translatoryczne.

Międzykulturowe przygotowanie ułatwia absolwentom kierunku germanistyka międzykulturowa podjęcie pracy przede wszystkim w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, w instytucjach Unii Europejskiej w Polsce i za granicą, w dyplomacji, w wydawnictwach, redakcjach czasopism czy bibliotekach. Absolwenci studiów są bardzo dobrze przygotowani do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. 

CP-studenci2 ©Collegium Polonicum