Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

I stopnia ©CP

Filologia germańska- spec. germanistyka międzykulturowa*  to jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Absolwenci otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów – polski UAM i niemiecki UEV.


Studia o Polsce (Презентация: как шаг за шагом пройти процесс набора) studia przeznaczone są dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi lub posiadających obywatelstwo polskie, lecz zamieszkujących stale poza Polską, którzy nie znają j. polskiego lub znają go na poziomie podstawowym.


*pełnoprawnym studentem danego kierunku można zostać tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego  na obu Uczelniach; zasady rekrutacji na Uniwersytet Europejski Viadrina  we Frankfurcie nad Odrą znajduja się na stronie https://study.europa-uni.de/de/index.html

(kontakt na EU Viadrina dla kandydatów z Polski: Mgr Agnieszka Schmid KONTAKT )

Materiały informacyjne

CP-balony-600 ©CP