Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


Studia pierwszego stopnia / BACHELOR

I stopnia ©CP

Studia o Polsce / Polenstudien / Polish Studies / Изучение Польши / Польські студії / Estudios sobre Polonia /
波兰研究- 本科学制  są adresowane do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznaniem polskiej literatury i historii Polski. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1.(Презентация: как шаг за шагом пройти процесс набора)


Materiały informacyjne

CP-balony-600 ©CP