Banner Collegium Polonicum

Dla Kandydata


Studia pierwszego stopnia / BACHELOR

I stopnia ©CP

Filologia germańska- spec. germanistyka międzykulturowa*  to jedyne w Polsce studia germanistyczne łączące naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze niemieckiej w dialogu z kulturą polską oraz translatoryką. Absolwenci otrzymają dwa dyplomy ukończenia studiów – polski UAM i niemiecki UEV.


Studia o Polsce / Polenstudien / Polish Studies / Изучение Польши / Польські студії / Estudios sobre Polonia /
波兰研究- 本科学制  są adresowane do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poznaniem polskiej literatury i historii Polski. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie A1.(Презентация: как шаг за шагом пройти процесс набора)


*pełnoprawnym studentem danego kierunku można zostać tylko w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego  na obu Uczelniach; zasady rekrutacji na Uniwersytet Europejski Viadrina  we Frankfurcie nad Odrą znajduja się na stronie https://study.europa-uni.de/de/index.html

(kontakt na EU Viadrina dla kandydatów z Polski: Mgr Agnieszka Schmid KONTAKT )

Materiały informacyjne

CP-balony-600 ©CP