Banner Collegium Polonicum

Aktualności

Egzamin certyfikacyjny UAM z j. obcego na poziomie B2

W semestrze letnim 2019 językowy egzamin certyfikacyjny odbędzie się w następujących terminach:

1. Termin: 24.07.2019, godz. 13.00

2. Termin: 25.09.2019, godz. 13.00

Osoby zainteresowane egzaminem proszone są o zadeklarowanie chęci udziału wykładowcy prowadzącemu zajęcia językowe lub wpisanie się na listę znajdującą się w pok. 120 nie później niż do

05.07.2019 (w przypadku 1. terminu) oraz

06.09.2019 (w przypadku 2. terminu)

Wpis na listę stanowi warunek przystąpienia do egzaminu!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego, muszą zdać cześć ustną nie później niż do

12.07.2019 (w przypadku 1. terminu) oraz

13.09.2019 (w przypadku 2. terminu)

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka: kopka@amu.edu.pl