Banner Collegium Polonicum

Aktualności

Egzamin certyfikacyjny UAM z j. obcego na poziomie B2

W semestrze zimowym 2020/2021 językowy egzamin certyfikacyjny odbędzie się w następujących terminach:

1. Termin: 23.02.2021, godz. 15.00

2. Termin: 23.03.2021, godz. 15.00

Osoby zainteresowane egzaminem proszone są o zadeklarowanie chęci udziału wykładowcy prowadzącemu zajęcia językowe oraz pisemne potwierdzenie zgłoszenia nie później niż do

07.02.2021 (w przypadku 1. terminu) oraz

07.03.2021 (w przypadku 2. terminu)

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w danym terminie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego, muszą zdać cześć ustną u wykładowcy prowadzącego nie później niż do

12.02.2021 (w przypadku 1. terminu) oraz

12.03.2021 (w przypadku 2. terminu)

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka: kopka@amu.edu.pl