Banner Collegium Polonicum

Egzamin certyfikacyjny B2

W semestrze zimowym 2022/2023 językowy egzamin certyfikacyjny odbędzie się w następujących terminach:

1. Termin: 12.09.2023, godz. 16.00

2. Termin: 24.10.2023, godz. 16.00

 

Osoby zainteresowane egzaminem proszone są o zadeklarowanie chęci udziału wykładowcy prowadzącemu zajęcia językowe oraz pisemne potwierdzenie zgłoszenia nie później niż do

28.07.2023 (w przypadku 1. terminu)

26.09.2023 (w przypadku 2. terminu)

 

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w danym terminie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego, muszą zdać cześć ustną u wykładowcy prowadzącego nie później niż do

25.08.2023 (w przypadku 1. terminu)

13.10.2023 (w przypadku 2. terminu)

 

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka: kopka@amu.edu.pl