Banner Collegium Polonicum

Egzamin certyfikacyjny B2

Egzamin certyfikacyjny UAM z j. obcego na poziomie B2

W semestrze zimowym 2022/2023 językowy egzamin certyfikacyjny odbędzie się w następujących terminach:

1. Termin: 21.02.2023, godz. 16.00

2. Termin: 28.03.2023, godz. 16.00

Osoby zainteresowane egzaminem proszone są o zadeklarowanie chęci udziału wykładowcy prowadzącemu zajęcia językowe oraz pisemne potwierdzenie zgłoszenia nie później niż do

05.02.2023 (w przypadku 1. terminu)

12.03.2023 (w przypadku 2. terminu)

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w danym terminie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego, muszą zdać cześć ustną u wykładowcy prowadzącego nie później niż do

10.02.2023 (w przypadku 1. terminu)

17.03.2023 (w przypadku 2. terminu)

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka: kopka@amu.edu.pl