Banner Collegium Polonicum

Egzamin certyfikacyjny B2

Egzamin certyfikacyjny UAM z j. obcego na poziomie B2

W semestrze zimowym 2021/2022 językowy egzamin certyfikacyjny odbędzie się w następujących terminach:

1. Termin: 22.02.2022, godz. 15.30

2. Termin: 29.03.2022, godz. 15.30

Osoby zainteresowane egzaminem proszone są o zadeklarowanie chęci udziału wykładowcy prowadzącemu zajęcia językowe oraz pisemne potwierdzenie zgłoszenia nie później niż do

06.02.2022 (w przypadku 1. terminu) oraz

13.03.2021 (w przypadku 2. terminu)

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa w danym terminie stanowi warunek przystąpienia do egzaminu!

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu pisemnego, muszą zdać cześć ustną u wykładowcy prowadzącego nie później niż do

11.02.2021 (w przypadku 1. terminu) oraz

18.03.2021 (w przypadku 2. terminu)

Dalszych informacji udziela: dr Artur Kopka: kopka@amu.edu.pl