Banner Collegium Polonicum

Berlin - maj 2008

Berlin - grudzień 2007 i maj 2008

 

W semestrze zimowym 2007 i w semestrze letnim 2008 studenci gospodarki przestrzennej Collegium Polonicum wzięli udział w weekendowym kursie języka niemieckiego prowadzonym przez panią Małgorzatę Majchrzak – Fiala. Podczas kursu studenci mieli możliwość rozwijania umiejętności komunikacji ustnej i prowadzenia dyskusji w języku niemieckim podczas tematycznych spacerów we Frankfurcie nad Odrą (Stare Miasto z XIX w., Neuberesinchen, architektura XX wieku oraz budownictwo nowoczesne na przykładzie dzielnicy Oderufer) oraz Berlinie (zob. poniżej) w towarzystwie architekta ze Słubfurtu. Kurs obejmował również ćwiczenia rozwijające umiejętności niezbędne podczas ubiegania się o pracę, ze szczególnym nastawieniem na różnice kulturowe między Polską a Niemcami.

Berlin

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin 

Berlin