Banner Collegium Polonicum

Spotkanie z Lechem Wałęsą i Ritą Süssmuth - 25.05.2008

Spotkanie z Lechem Wałęsą i Ritą Süssmuth w zamku Neuhardenberg- 25.05.2008

 

"Nie ma wolności bez solidarności" wartość człowieka i solidarność społeczna w Europie

 

Zapowiedź rozmowy Lecha Wałęsy z Rita Süssmuth

Prowadzenie: Basil Kerski

Niedziela, 25.05.2008, godz. 17.00, Großer Saal, Zamek Neuhardenberg

W języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym.

 

"Nie ma wolności bez Solidarności" –zdanie, które wypowiedział podczas przemówienia w Berlinie przed Bramą Brandenburską w dniu 23 czerwca 1996r. papież Jan Paweł II wyraża podstawowe założenie jego filozofii społecznej. Zdaniem papieża pochodzącego z Polski, godność jednostki powinna znajdować się w centrum każdego systemu politycznego. Filozofia społeczna była inspiracją do walki prowadzonej przez polski związek zawodowy Solidarność pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Zakończony sukcesem protest polskich związkowców w latach 80-tych przyśpieszył proces rozpadu bloku sowieckiego i otworzył drogę do zjednoczenia Europy. Czy duch Solidarności nadal istnieje? Czy można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach solidarność i wolność są pojęciami, które się uzupełniają?

 

Lech Wałęsa, urodzony w roku 1943, jest z zawodu elektrykiem. Od lat 70-tych działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel i, od roku 1980 do 1990, przewodniczący związku zawodowego Solidarność. W latach 1990-1995 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. W 1983 Lech Wałęsa został laureatem pokojowej nagrody Nobla.

Rita Süssmuth, urodzona w roku 1937, jest pedagogiem i politykiem. W latach 1985 - 1986 oraz 1986 -1988 minister Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a od roku 1988 przewodnicząca parlamentu Niemiec.

Basil Kerski, urodzony w roku 1969, jest redaktorem głównym polsko-niemieckiego czasopisma DIALOG.

 

walesa01

walesa02

walesa03

walesa04

walesa05

wal01

wal02

wal03